30 december 2009

Satans hycklare

SvD skriver idag att Folkpartiet oroas av att bokens ställning är hotad och vill tillsätta en bokutredning.

"Sett till hela 2000-talet ökar visserligen läsningen, men det är inte nya grupper som läser. Fortfarande är det akademikerfamiljernas döttrar som ligger i topp medan sönerna i LO-familjerna ligger i botten och därför, menar FP, behövs åtgärder även för att öka läs- och skrivlusten i många grupper", skriver SvD bl.a.

Satans hycklare. Någon annan rubrik kan inte sättas på Folkpartiets hyckleri i denna fråga.

Folkpartiet sitter i en högerregering som inledde med att ta bort bidraget till En bok för alla, ett förlag som under de senaste decennierna gjort mest av alla förlag för att motverka bokläsningens klassmönster.

Folkpartiet sitter i en regering som plockar bort stödet till Kultur i arbetsliv (KIA), ett stöd som bl.a. används till läsfrämjande verksamhet på LO-arbetsplatser. Det hotar bl.a. långtradarchaufförernas vägkrogsbibliotek, utveckling av arbetsplatsbibliotek och Läs för mig pappa!

Det är primärt inte de höga bokpriserna som är orsaken till att bokläsandet är en klassfråga.

Om vi vill minska klass- och könsklyftorna på detta område så är läsfrämjande på arbetsplatserna det i särklass viktigaste verktyget.
Så det så!

20 december 2009

ProletärProcess och flera ersättare

Med anledning av min förra blogg var det igår en artikel i Norra Västerbotten. Bl.a. intervjuas IF Metall Norra Västerbottens politiskt ansvarige. Ganska kul att han misstänker att det krävs flera ersättare för att kompensera bortfallet av mitt arbete:–))

Efter att funderat i flera år och efter att blogghuvudet legat och skvalpat i cyberrymnden har jag idag startat ProletärProcess, en blogg som bl.a. ska handla om processen mellan vänsterjag och högerjag i huvudet.

17 december 2009

Min sista "Viljan" – politiska kommittén vann

Årets sista nummer av IF Metall Norra Västerbottens medlemstidning Viljan levererades idag ut till arbetsplatser och postades till arbetslösa och långtidssjuka medlemmar m.fl.

Viljan nr. 4 2009 blev också det sista numret av tidningen som jag producerade. På avdelningens webbplats meddelar jag att jag valt att avgå som redaktör och tackar för den tid som varit.
Jag redovisar inte i den artikeln varför jag lämnar redaktörskapet. Det gör jag däremot nedan.

Sista spiken lyckades avdelningens politiska kommitté slå in vid det senaste representantskapsmötet. De fick representantskapet att i verksamhetsplanen under området opinion skriva in att
"IF Metalls politiska profil ska tydligare synas i Viljan".

Meningen låter oskyldig. Men vad det i praktiken betyder det är att medlemstidningen ska bli en megafon för det socialdemokratiska partiet.

Ända sedan jag 1993 började göra avdelningstidningar har jag deklamerat att jag vill göra en medlemstidning och inte producera något socialdemokratiskt propagandablad.

Förbannat synd att jag var sjuk vid representantskapsmötet. Ty jag är inte så säker på att de medlemmar som satt på mötet visste att det handlade om att avdelningstidningen skulle bli ett sossepropagandablad.

Jag är inte heller säker på att alla mötesdeltagare var medvetna om att de genom att skriva in att Viljan skulle bli ett sossepropagandablad också avsatte den som var redaktör fram till idag.

15 december 2009

Revolt mot V-kamrater i fullmäktige

Som brukligt är har jag vid Skellefteå kommunfullmäktige sista möte för året revolterat mot V-gruppens majoritet i en mediefråga.
Det handlar om ifall kommunfullmäktiges sammanträden, utöver tillkännagivande i Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad, ska kungöras i centerorganet Västerbottningen.

"Så länge det finns en pellagrut (se fotnot) chans att det går att motverka maktkoncentrationen på mediemarknaden kommer jag att hävda att majoriteten av Skellefteå kommuns medborgare har allt att vinna på att vi vågar se bortom kommunallagen och med några skattekronor medverkar till att streta emot på resan in i enfaldens medielandskap", sade jag bl.a. i debatten.

Deklarerade också att ambitionen är att Flamman ska bli lite större i Skellefteå kommun så att jag kan yrka att fullmäktigesammanträdena också ska kungöras i den tidningen.

Tyvärr handlade debatten mest om huruvida Västerbottningen hade de prenumeranter som krävs för att leva upp till kommunallagens intentioner och vilken slags tidning Västerbottningen är.

Med 42 röster mot 23 beslöt kommunfullmäktige att dess sammanträden bara skulle tillkännages i Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad.


Fotnot. För de utsocknes kommande ska jag förklara ordet "pellagrut". Litet mått, mycket litet mått tror jag att Sven Mikaelsson kan ha förklarat ordet i n'OLBOK, en ordbok för Skelleftemålet.

10 december 2009

410 ljus för 4 100 arbetslösa i Skellefteå


Vid manifestationen för arbete i Skellefteå kl. 17.00 idag tändes 410 ljus, ett ljus per tio arbetslösa i kommunen.

LO-manifestationens krav var en sysselsättningspolitik som skapar jobb, bättre a-kassa med sänkta avgifter, höjt inkomsttak och 80 procents ersättningsnivå hela arbetslöshetsperioden.

9 december 2009

Pudla och avgå, Christina!

Siv Norlin, ordförande för ST-facket på Försäkringskassan, har med rätta gått ut och krävt att socialförsäkringsministern, Christina Husmark-Pehrsson, ber de cirka 8 500 medlemmar på Försäkringskassorna om ursäkt för att regeringen skyllt sina tillkortakommanden på de anställda på försäkringskassorna.

Istället för att inte kommentera bl.a. artikeln i SvD borde socialförsäkringsministern göra en ordentlig pudel, be ST-fackets medlemmar om ursäkt för att regeringen kollektivt vägrat lyssna till och avfärdat de som, redan vid beslutet, beskrivit framtida konsekvenser av hennes och regeringens politik.

Att kräva att socialförsäkringsministern ska be alla sjukskrivna om ursäkt för hur regeringens människosyn drabbar dem är väl att begära för mycket.

Däremot borde hon ta konsekvenserna av att hon så uppenbart påfört en hel yrkesgrupp skuld för hur regeringens människosyn drabbar sjuka medmänniskor. Bara det borde räcka för slutsatsen att avgå!
DN, Aftonbladet, Expressen

24 november 2009

Sjuk vuxenvärld

Intagningarna till gymnasieskolorna i Västerbotten sköts, sedan några år, av ett gemensamt intagningskansli. Det har lett till att elevernas slutbetyg från grundskolan måste sättas och inrapporteras drygt en vecka tidigare.
Konsekvenserna av detta har, enligt en interpellation till dagens kommunfullmäktige i Skellefteå, inneburit att skolan har svårt att motivera eleverna att bry sig om att komma till skolan den sista veckan.

"Att under den sista veckan motivera eleverna utifrån ett kunskapsinhämtningsperspektiv blir ytterst svårt även för den mest kompetenta pedagogen", skriver fullmäktigeledamoten Andreas Löwenhöök (M) i interpellationen.

För mig åskådliggjorde interpellanten och interpellationsdebatten att August Strindberg hade rätt då han i "Ett drömspel" menade att det är synd om människorna.
Jag tycker det är mest synd om barnen som föds till en så sjuk vuxenvärld.

De ungdomar som interpellationen handlar om föddes med lusten till livslångt lärande. Att vi lyckas beröva så många barn/ungdomar denna lust, efter förskoleåren och nio år i grundskolan, det borde beröra många och speciellt de som säger sig hata klassamhället. Men det verkar det tyvärr inte göra.

Till sist. De facto bygger ju mycket av Reinfeldtregeringens skolpolitik på att barn måste ha piskor och morötter för att de överhuvudtaget ska lära sig nåt.
En kan ju därför undra varför en lokal moderat förfasar sig över att den skolpolitik som högerregeringen står för faktiskt fungerat vilket han också beskriver.

20 november 2009

Pinsamt okunnigt

Folkpartiets samlade skolpolitik bygger ju överhuvudtaget inte på någon vetenskap och beprövad erfarenhet. Så varför skulle den göra det inom detta område, inlärning av engelska från årskurs ett?

I detta sammanhang kom jag att tänka på en motion jag hade i Skellefteå kommunfullmäktige förra mandatperioden ang. behovet av en policy för ämnesundervisning på främmande språk.

Såväl handläggare på gymnasiekontoret som nästan alla gymnasienämndens ledamöter visade sig sakna kunskaper om skillnaden mellan tvåspråkighet och simultan tvåspråkighet.

Gymnasienämndens skriftliga motionssvar var så korkat att Olle Josephson, en av skribenterna i SvD-artikel ovan, lät hälsa att svaret var "Pinsamt okunnigt".

15 november 2009

Meijer i Norrtälje


Norrtälje konsthall ställer den 14 november till den 13 december ut ett 40-tal av Skelleftekonstnären Sture Meijers bilder.


Göran Hillman, som författat två böcker om Sture Meijers konstnärsskap, invigningstalade vid den välbesökta vernissagen igår.

6 november 2009

Visionslöshetens konsekvenser

”Det är år 2025. En man sitter i en lägenhet i Skärholmen i Stockholm och tänker tillbaka på sitt liv.”

Så inleds ett e-brev som jag fick från Murbruk förlag på onsdag kväll. Förlaget informerade om Sven Wernströms nya bok Ett författarliv, en bok som jag direkt beställde härifrån.


”Året är 2025.” Så inleds ett brev (bilden) som jag fick från Lars Ohly 1995 alternativt våren 1996. Tyvärr var han en av ett fåtal partistyrelseledamöter som fram till hösten 1996 skickade ett brev till mig, ett A4 som handlade om deras vision om Sverige och världen år 2025. Förutom visionen skulle A4an innehålla vilka problem visionären såg för att förverkliga visionen och hur ledamoten själv skulle jobba för att förverkliga visionen.


Bakgrunden till mitt projekt Vision 2025 var ett partistyrelsemöte 9-11 december 1994.

Vi hade efter valet kommit överens med Socialdemokraterna om budget för hösten och diskuterade nu fredag och halva lördagen om villkoren för en budgetöverenskommelse med S för 1995. Det var kallat till presskonferens vid halv femtiden på lördag afton. Gudrun skulle ju också hinna klä om för att kunna gå på Nobelmiddagen.


Kl. 14.00 hade Programkommissionen engagerat Kenneth Hermele. Han skulle prata om framtiden trots att inte diskussionerna om villkoren för en budgetöverenskommelse med S var klar.


Vid partistyrelsemötet i februari 1995 menade jag att vårt beteende under Hermeles föreläsning visade att vi inte förmådde släppa dagsfrågorna för att ta tag i framtidfrågorna. Det var därför jag föreslog Vision 2025.


Ifall partistyrelseledamöterna skickade en A4 med sin vision till mig lovade jag att det fotoalbum, med bl.a. porträtt av ledamöterna, som jag hållit på med sedan 1993 skulle kompletteras med deras vision och därefter lämnas in till Arbetarrörelsens arkiv.

Trots att jag under punkten Övriga frågor tjatade om visionerna under varje partistyrelsemöte fram till kongressen i maj 1996 hade bara sju visioner, av 33 möjliga, kommit mig tillhanda hösten 1996.


Mer om detta och konsekvenser av visionslösheten hade jag tänkt skriva i en av de inledande artiklarna när jag startar denna blogg. Det är en blogg som jag känt att jag måste starta i syfte att motverka att jag ändar mitt fackliga politiska arbete som den bittra gubbdjävel som jag en gång lovat mig själv att inte bli.


Budgetdiskussionerna blev det inget av därför att Socialdemokraterna valde att gå högerut och göra upp med Centerpartiet om budgetar under flera år.


Det ska bli spännande att läsa om Sven Wernströms 2025 när boken kommer.

Om bl.a. min relation till Sven Wernström handlade min krönika i senaste numret av IF Metall Norra Västerbottens tidning Viljan.

2 november 2009

För dyrt trots realisation

Trots att LO-förbunden erbjuder realisation på arbetskraft i Sverige tycker Svenskt Näringsliv att LO:s blygsamma krav är ansvarslöst och för dyrt.

Svenskt Näringsliv erbjuder ett nollavtal centralt. Eventuella löneökningar ska bara fördelas lokalt av arbetsgivare som tycker att de har råd.

Gnällgubbarna på Blasiholmen har alltid tyckt att arbetarklassens villkors- och lönekrav varit för höga och ett hot mot samhällsekonomin. Det är m.a.o som det alltid varit.

20 oktober 2009

Föga inspirerande valrörelse

Det känns föga inspirerande att slita i en valrörelse för att fler röstar för en vänsterpolitik då väljarna vare sig får mer eller mindre vänsterpolitik oavsett om Vänsterpartiet får sex eller 30 procent i valet nästa år.

Det är, som jag ser det, konsekvenserna av Lars Ohlys uttalande om en gemensam valplattform i SvD i kväll. Sökte på Vänsterpartiets webbsida efter en text som dementerade min tolkning av artikeln. Tyvärr fanns inget som avfärdade SvD-artikeln som en tidningsanka.

En borgerlig politik är borgerlig oavsett hur många vänsterpartister som administrerar en sådan politik. Om valresultatet bara ska användas för att bestämma fördelningen av ministerposter då nöjer jag mig nog med att endast gå och rösta för en rödgrön förutbestämd politik.

14 oktober 2009

Med huvudet i sanden

Nyss hemkommen från Palestina träffar jag många som frågar om det varit en trevlig resa. Många som ställer frågan har egentligen bara tid att höra att det varit en trevlig resa. De har inte tid att lyssna till min kluvenhet till frågeställningen.

Visst har det varit trevligt att träffa alla gamla vänner och att få mer kunskaper om den Palestinska Salfeetdistriktet där vi, LO i Skellefteå, jobbar idag.

Å andra sidan. När man åser den förnedring det palestinska folket utsätts för och att det ekonomiskt bara blir värre och värre för palestinierna då blir inte resan lika trevlig.

Frågan är: hur länge ska det palestinska folket få lida för att min föräldrageneration och deras föräldrar stoppade huvudet i sanden 1933-1943 för att slippa se det nazistiska Tysklands behandling av judar i Tyskland och i de ockuperade länderna?

Vår generation kan inte komma undan med att hävda vi inget visste. Det är ju bara att gå till denna FN-sida så hittar vi rapporter som berättar om det israeliska murbygget inne på palestinsk mark. Det är bara att gå till denna israeliska organisations webbsida, en sida som berättar om sina landsmäns förbrytelse mot de mänskliga rättigheterna på ockuperad mark.

Dagliga berättelser om förnedringen och förbrytelser hittar vi framförallt i Haaretz och i Aljazeera.

8 oktober 2009

Är Jan Björklund sjuk?

Sitter i Jerusalem och läser igenom tidningarna från Sverige och konstaterar att skolministern måste vara sjuk eller bortrest. Någon annan slutsats finns inte att dra då han ännu inte hoppat på detta tåg.

2 oktober 2009

Indoktrinieringen

Publicerar den krönika som är publicerad i IF Metall Norra Västerbottens tidning Viljan, en tidning som detta nummer handlar om socialförsäkringenens finansiering.
Pappa! Kan du förhöra mig på läxan? frågade min nu 24-åriga dotter en kväll när hon gick i grundskolans årskurs nio.
Ja, svarade jag och började skumma bokens text.
Läxan, det var samhällskunskap och den handlade om det jag kallar för socialförsäkringsavgifter. Och det är samma avgifter som på mitt lönebesked kallas för arbetsgivaravgifter.
Efter att ha skummat texten en stund sa jag att jag ville läsa hela texten innan jag förhörde henne på läxan. Anledningen till att jag ville läsa texten var att jag reagerade över det borgerliga dravel som skolan, inom ramen för sin objektivitet, skulle indoktrinera min dotter med.

För mig är det självklart. Oavsett om vi kallar det arbetsgivar- eller socialförsäkringsavgifter så är det löneutrymme som vi avstått. Hade vi inte gjort det hade slantarna funnits på lönekontot för att vi själva skulle kunna köpa en försäkring som gav någon slags försörjning om vi blev sjuka, arbetsskadade och gamla, eller på något sätt inte kunde försörja oss genom lönearbete.
Som tur var drev arbetarrörelsens pionjärer det politiska kravet att den svenska socialförsäkringen skulle vara offentlig. De begrep att en offentlig socialförsäkring inte bara skulle garantera alla en trygghet om de blev arbetsoförmögna. De begrep också att en offentlig socialförsäkring skulle bli billigare än ett privat försäkringsalternativ.
Den historien berättade jag för min dotter efter läxförhöret.

Jag har blivit beskylld för att indoktrinera mina barn och det har jag gjort. Ty om inte jag gör det, då kommer bara andra att göra det. Inte minst berättelsen ovan visar det. Nedan hittar Du ytterligare ett exempel på min indoktrinering av barn.

Skolan förmedlar, enligt min mening, en borgerlig historiesyn. Sveriges historia skildras ur ett över- eller på sin höjd ett medelklassperspektiv.
För att motverka den berättelsen har jag tillsammans med mina två barn läst och diskuterat innehållet i Sven Wernströms Trälserie, en serie böcker som berättar Sveriges historia ur ett trälperspektiv, från 1000-talet till 1970-talet.
Min snart 30-åriga dotter har sedan dess köpt hela Trälserien. Till min glädje såg jag att hon packat ner Wernströms böcker i de lådor som ska till Grekland där hon nu bor med man och två barn. Förhoppningsvis kommer mina Greklandsfödda barnbarn att få sitt svenska kulturarv kryddat med en berättelse om Sveriges historia ur Wernströms trälperspektiv. Det är ett perspektiv som inte är så borgerligt att det kan uppnå kriterierna för att bli klassat som objektivt.

Ytterligare en vinkel visavi begreppet objektivitet fick jag från författaren Henning Mankell vid ett middagsbord i april 1999. Jag såg att det blixtrade till i ögonen innan han bland annat sa.
– Att vara objektiv är att vara likgiltig. Vuxna människors ansvar är att ta ställning till livets frågor och förmedla dessa ställningstaganden.

24 september 2009

Inget kunskapssamhälle

Bland annat här och här har jag hittat ytterligare exempel som förtäljer att vi näppeligen kan leva i ett kunskapssamhälle, eller ens vara på väg in i ett sådant samhälle.

Barn föds med lusten till livslångt lärande. Tyvärr föds de inte till ett samhälle med vuxna som ser och fattar detta.

22 september 2009

SvD är rolig också

Sveriges bästa tidning är också rolig. Åtminstone idag när de publicerar poeten Bob Hanssons drift med kulturoraklet som skrivit denna artikel i regeringsorganet.

T.o.m. när jag var ute och sprang en timme kunde jag inte låta bli att dra på mun när jag tänkte på Bobs text.

Förmodligen var texten ett för roligt och bra svar på tal för att platsa på regeringsorganets debattsida, en sida där väldigt få "vanliga" får textutrymme.

18 september 2009

Ha det bra på festen Mona!

I såväl Sveriges bästa tidning, som i Aftonbladet och Expressen oreras det om att Socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin har tagit ledigt och hoppat på en flyg med destination till en festfixares 50-årskalas.
Regeringsorganet
har, vad jag kan se, ännu inte sagt något om oppositionsledarens resa.

Med anledning av resan har en hel radda av medborgare och opinionsbildare haft synpunkter trots att det är en fritidsresa som hon verkar ha finansierat ur sin egen portmonnä.

Jag har svårt att begripa att så många kan missunna Mona en förhoppningsvis trevlig fest enär resan till det klasslösa samhället inte kommer att fördröjas en enda sekund p.g.a. Sahlins festresa.

Ha det bra på festen Mona!

11 september 2009

Ro efter stormigt tvådagarsmöte

Efter två stormiga dagar med styrelsen för IF Metall Norra Västerbotten och en dag där jag har försökt få ihop protokollet från detta möte är det snart dags att sätta sig på tåget till Vänsterpartiets kommun- och landstingspolitiska dagar.

Förhoppningsvis ska resan från Skellefteå till Borås bli mycket rofylld.

En del av stormen i IF Metalls styrelse handlar om att jag icke accepterar att vårt uppdrag är att vara en megafon till det Socialdemokratiska partiet. Det handlar såväl om denna annons som innehållet i denna tidning, som jag gör, och som gavs ut i samband med EU-valet och som innehöll något så hemskt som en intervju med Jonas Sjöstedt.

Med förevändningen att vår IF Metallavdelning får mycket lägre inkomster nästa år p.g.a. kapitalismens kris flyttas ansvaret för ansvaret för hemsidan över till avdelningsexpeditionen och blir på det sättet gratis för avdelningen enligt argumenteringen.

Oj,oj,oj. Nu måste jag packa färdigt för att hinna med tågbussen.

30 augusti 2009

Jag är förvånad

Med Språkförsvarets nyhetsbrev fick jag i veckan en uppmaning att skriva under denna namninsamling som handlar om tokerierna att använda engelska som undervisningsspråk i den svenska grund- och gymnasieskolan.
Jag hade trott att denna företeelse var på återgång då det inte finns några som helst vetenskapliga belägg för att ämnesundervisning på främmande språk är bra. Jag är förvånad att det är så få som skrivit under namninsamlingen.

Förra mandatperioden skev jag en motion till fullmäktige om att vi i Skellefteå kommun skulle ha en policy när det gällde ämnesundervisning på främmande språk. Naturligtvis blev motionen avslagen.
Det som upprörde mig mest var att detta avslag bl.a. grundade sig på Gymnasienämndens sakkunskapsupplysning, ett orerande där de av allt att döma inte hade några begrepp om tvåspråkighet och simultan tvåspråkighet.
Gymnasienämnden hade ett rätt. De lyckades göra mig uppmärksam på ett grammatiskt fel i motionen.

Idag är jag glad för att min dotter och min grekiske måg hade mer kunskaper än dåvarande gymnasienämnd i Skellefteå. Ty hade de besuttit en så låg intellektuell nivå hade jag förmodligen inte kunnat kommunicera med mitt treåriga Greklandsfödda barnbarn på det svenska språket.

18 augusti 2009

Fest i stadshuset?

I Skellefteå drömmer S, KD, M, FP, och C om att få hamna bland topp 80 på Svenskt Näringslivs lista över kommuner som är mest nyliberala och företagsvänliga.

Kanske har företrädare för dessa partier haft fest i stadshuset när Svenskt Näringsliv nu utnämnt Skellefteå kommun till en av landets mest sparsamma. Norran 1, Norran 2.

En får hoppas att de på stadshusfesten inte blir så euforiska över denna Svenskt Näringslivsutnämning att S, KD, M, FP, och C kommer överens om att kommunal verksamhet ska privatiseras och skatter ska sänkas till nivåer så att Svenskt Näringsliv blir så nöjda att Skellefteå når en topp 80-plats i nyliberalism.

8 augusti 2009

Timbros Idergard har rätt

Jag begriper inte att så många bloggare, ledarskribenter och debattörer blir upprörda över denna artikel.

Hade jag varit bourgeoisiedräng skulle jag också förorda att kommuner och landsting skär ner på kultur istället för att regeringen ska kompensera dem för minskade skatteintäkter på grund av den kapitalistiska krisen.

Ty även om risken är väldigt liten så finns risken att någon liten slatt av kommunernas kulturbudgetar skulle gå till att minska kulturklyftorna.

Minskade kulturklyftor kan leda till att fler börjar lita till sin egen kraft och förmåga att kunna bygga ett kvalitativt mycket bättre samhälle än det tjyvsamhälle vi lever i.

Så, utifrån Thomas Idergards perspektiv har han rätt.

Sydöstran, Värmands Folkblad, Göteborgs-Posten, Sydsvenskan, Norran

5 augusti 2009

Sista dyket

När det är 35 till 36 grader i luften är det skönt att ha så här nära till ett svalkande bad.

Efter drygt två veckor hos dotter och barnbarn i Grekland är det nu dags att resa hem till Sverige.

Högst en femma i poäng, sa min dotter Petra som tog denna bild på mitt sista dyk för denna gång i Egeiska havet i Daskalio.

Om en halvtimma bär det iväg till flygplatsen. Efter byte av flight i Prag ska vi vara i Stockholm kl. 22.00 i kväll.

20 juli 2009

Ohly till höger om Obama?

– Lars Ohly står till höger om Obama.
Den kängan levererade Mikael Wiehe till de cirka 10 000 som besökte Mikael Wiehes spelning på Trästockfestivalen i fredags.

Mikael berättade att när han spelade i samband med Vänsterpartiets senaste kongress och då passade på att mellan låtarna kommentera några av de frågor som V-kongressen skulle fatta beslut om dagen därpå. De två frågor han nämnde vid spelningen i Skellefteå var dels fildelningsfrågan och dels Vänsterpartiets politik visavi Cuba.

I såväl fildelningsfrågan som Cubafrågan röstade kongressen emot Mikael Wiehes åsikter.

– När nu såväl EU som Obama har sträckt ut en hand till Raul Castro kan jag konstatera att Lars Ohly står till höger om Obama ochEU har beslutat att det inte ska fritt fram att stjäla det jag skapar. Är det kanske därför Vänsterparitet vill lämna EU? sade Wiehe.

16 juni 2009

Sista fullmäktige


Sitter nu på möte med V:s kommunfullmäktigegrupp inför det sista fullmäktigemötet.

Har prioriterat EU-valet, att dottern Petra och barnbarnen Isida och Anatoli är hemma från Grekland och körning av flyttlass från Dals Långed har gjort att bloggen inte varit särdeles högt prioriterad de sista veckorna.
Anatoli (bilden) har jag inte mött förrän nu.

Åker ikväll till Stockholm för att delta på en MENA-konferens som arrangeras av Olof Palmes Center. MENA står för Middle East North Africa.

Innan konferensen börjar ska jag hinna till Järfälla för att göra en intervju med Harry Fjällström, LO:s avtalssekreterare 1971-1989. Resultatet av intervjun ska sedan publiceras i IF Metall Norra Västerbottens avdelningstidning, Viljan.

Ojdå, nu börjar fullmäktige.

2 juni 2009

Lögnaktig folkpartistisk dramaturgi

Kände inte igen samtalet men började misstänka att det möte med en vänsterpartist som Skelleftefolkpartisten, Håkan Lindh, kokade ihop i Studio ett igår var ett möte med mig i mitten av maj.

För drygt en timma sedan fick jag, av den satans lögnaren själv, bekräftat att jag var den vänsterpartist som "kom in med adrenalinet sprutande ur öronen", enligt Håkan Lindhs orerande i radion.
Om sanningen ska fram var det jag som gjorde Håkan Lindh uppmärksam på att nassarna skulle vara i Skellefteå den 6 juni. I övrigt fördes ett lågmält samtal om hur nassarna ska bemötas.

Vidhåller karln radioberättelsen från i måndags kommer han att få lite problem när han är uppe i fullmäktiges talarstol och orerar om möten med väljare. Jag kommer att misstänka att även dessa mötesskildringar är kryddade med lögnaktig folkpartisk dramaturgi.

25 maj 2009

Egalt med statilig eller kommunal skola

"Det är ett steg i riktning mot en mer likvärdig skola när nu staten, genom Skolinspektionen, tar över ansvaret", skriver Norrans ledarskribent, Mikael Bengtsson, idag.

Med den logiken måste herr Bengtsson mena att vi före 1991 hade en likvärdig skola i Sverige.

Var kan jag som är intresserad av frågan hitta vetenskapliga belägg för att reproduktionen av klassamhället fungerat sämre/bättre med statligt respektive kommunalt huvudmannaskap?

Barn, ifall de inte föds med en hjärnskada, föds med lusten till livslångt lärande. Det stora problemet är att inte alla barn föds med det vuxennätverk som är viktigt för att uppmuntra, stimulera och vara föredöme så att den medfödda lusten till livslångt lärande ska bestå och utvecklas livet ut.
Så länge jag lever kommer jag i första hand att satsa på att öka marknaden så att fler barn föds med detta vuxennätverk.
I andra hand satsar jag på att arbeta för en förskola och skola som kan kompensera barns frånvaro av vuxennätverk.

Om den skolan är statlig eller kommunal är egalt eftersom jag menar att skolans roll i reproduktionen av klassamhället bestått oavsett om skolan haft statligt eller kommunalt huvudmannaskap.

24 maj 2009

Vilken planet?

"Skolan är redan segregerad, i brist på lärare och annan personal har också skolan blivit ett klassamhälle" skrev Aftonbladets debattredaktör, Lotta Gröning, i onsdags.

"På ren svenska håller vi sålunda på att få en klasskola som sorterar eleverna efter föräldrarnas bildningsnivå!", skrev fem professorer på DN Debatt den 21 september förra året.

Själv undrar jag: vilken planet har de fem professorerna och Lotta Gröning befunnit sig fram till september 2008 respektive maj 2009 då de tycks ha upptäckt att skolan är en spegelbild av vårt klassamhälle?

Åtminstone professorerna borde kunna redogöra för mellan vilka år, sedan 1842, som skolan misslyckats med reproduktionen av klassamhället?

15 maj 2009

Nassestollar ställer till det

Den 4-6 juni hade jag tänkt ta det lungt när jag körde tur och retur Dals Långed för att hämta hem dottern Emma och hennes grejer från Stenebyskolan där hon gått ett år.

Tyvärr ställer dessa stollar till det. Det blir till att skynda hem för att tillsammans med andra Skelleftebor få vara med och manifestera att de nazistiska lössen inte är välkomna till Skellefteå.

7 maj 2009

Moderat frihet inte vår frihet

Varför sviker moderaterna friheten? frågar två Vänsterpartister i SvD idag, två Vänsterpartister som kandiderar till EU-parlamentet.

Och sedan när har moderater varit för frihet? D.v.s. visionen om att bygga ett samhälle som kännetecknas av att det "istället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning vari envars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling."

Enligt min mening har Moderaterna aldrig varit för den den definitionen av frihet.
Moderat frihet är inte vår frihet, åtminstone inte min. Har nu också Vänsterpartiet lämnat den ovan citerade definitionen av frihet, då måste nog en ann skicka ett utträdesbrev till Vänsterpartiet.

6 maj 2009

En olycklig arbetarkvinna

I dagens fildelningsdebatt verkar frihet vara synonymt med rätten att, utan att ersättning, sno andras arbete. Däremot verkar inte många bry sig om att de som jobbar i den privata sektorn riskerar sparken när de önskar dela en textfil om de egna arbetsvillkoren.

Jag var i förrgår på väg att trycka på "Publicera inlägg" när det plötsligt slog mig: trots att det är en solskenshistoria kan jag göra den unga arbetarkvinna, som bloggen handlade om, olycklig ifall jag publicerade inlägget.

Eftersom det fanns med en miljöbeskrivning i den opublicerade bloggen skulle det bli en lätt match för hennes arbetsgivare att ta reda på vem den unga kvinnan var. Då hennes insatser inte handlade om att sköta det jobb hon var anställd för innebär det att hennes arbetsgivare kanske skulle kunna få ett skäl att sparka henne. Därför kände jag mig tvingad att undanhålla läsaren en riktigt intressant berättelse från en arbetsplats i det patriarkala klassamhällets Sverige.

1 maj 2009

Drygt 100 på Möjligheternas torg

På Möjligheternas torg i Skellefteå lyssnade drygt 100 personer till Agneta Hansson, Vänsterpartiet och Andreas Mångberg, Ung Vänster.
Agneta Hansson, som kandiderar på Vänsterparitets EU-parlamentslista, pratade en hel del om det förestående EU-parlamentsvalet.

28 april 2009

Verkligheten är intellektuell

När jag i morse var ute och sprang lyssnade jag till nyhetsmorron i P1. I ett reportage förmedlades återigen att skillnaderna mellan pojkars respektive flickors skolresultat består och har inte minskat sedan 1960.

Flickor presterar bättre skolresultat än pojkar i nästintill alla skolans ämnen. Ja, det är bara i ämnet Idrott- och hälsa som pojkarna presterar bättre skolresultat. Skulle Idrott- och hälsa varit två ämnen då skulle pojkarna bara uppvisa bättre resultat än flickorna i ämnet idrott.

När jag lyssnade på det aktuella radioreportaget slog det mig att: nog är det väl ändå tur att verkligheten fungerar intellektuellt. De som betalt för att producera en intellektuell förklaring förmår uppenbarligen inte att producera en intellektuell förklaringsmodell till att skolan, under snart 50 år, inte lyckats utjämna skillnaderna mellan pojkars och flickors skolresultat.

En annan reflektion jag fick var: beror det på att jag är mer bildad än vad jag är utbildad som jag förmår se att det är naturligt att klass- och könsskillnaderna består?

Att pojkar uppvisar sämre skolresultat än flickor beror på att flickor, liksom deras mödrar, ägnar sig tidigt och i mycket högre grad än pojkar åt aktiviteter som leder till att de lättare kan tillägna sig de språkfärdigheter som är en förutsättning för att klara skolans mål.
Trots att pojkarna får mer vuxenuppmärksamhet och tar mer plats i de svenska klassrummen lyckas inte skolan kompensera att pojkarna är efter flickorna redan vid skolstarten.
Den som påstår något annat, saknar enligt min mening, grundläggande kunskaper om vilka aktiviteter som leder till de språkfärdigheter som är en förutsättning för att klara läroplansmålen.

Sedan borde vi ju med rätta ställa frågan: spelar det någon roll att pojkar producerar sämre resultat än flickor i skolan?
Det är ju uppenbart så, att när eleverna kommer ut i förvärvslivet så tillskansar sig pojkarna och männen större delen av frukterna från människors arbete, trots tillkortakommanden i skolan!

Så länge debatten om skolans bristande måluppfyllelse är så fokuserade vid skoltiden kommer inte skolan att kunna realisera läroplansmålen.

För mig är det mycket märkligt att förskoletiden, så påtagligt, lyser med sin frånvaro i debatten om skolans måluppfyllelse.

Den måste ju vara blind, alternativt totalt oförmögen att läsa statistik, som inte ser att den bebis som har omdömet att välja vårdnadshavare som har tillägnat sig det första målet i gymnasieskolans mål att uppnå och lever i enlighet med det andra målet, den bebisen kan vara alldeles lugn.
Den bebisen kommer med största sannolikhet att efter gymnasiestudier ha tillägnat sig vuxenlivets viktigaste redskap, kulturella uttrycksmedel att förmå gestalta sin verklighet, sina tankar och idéer i alla de situationer behovet kan uppstå.

Ifall vi t.o.m. gymnasiet vill ha ”En skola för alla” menar jag att vi måste göra mycket mer för att, på marknaden, öka utbudet av de vårdnadshavare jag nyss beskrev.

26 april 2009

Ett aktuellt svek

I Skellefteå har vi i veckan haft berättarfestival. Det har varit arrangemang att springa på hela veckan. Igår var jag själv engagerad i Stadsbibliotekets arrangemang, "En om dan". Under den rubriken har en Skellefteåförfattare per dag presenterats och lästs av någon Skelleftebo.
Igår blev det ”Två om dan” då Hjoggböleförfattarsyskonen Anita Salomonsson och Kurt Salomonson stod på programmet.

Jag berättade lite om sällskapet och läste ur boken Sveket som kom ut 1959 och som kommer i en ny upplaga i år med anledning av att Kurt fyller 80 år till sommaren.
När jag nu läst om boken konstaterar jag att den trots 50 år i bokhyllor är väldigt aktuell.

Jag berättade också om den litterära vandringen i Grottornas fotspår som är uppe i Laisvall den 28 juni, en vandring där Kurt Salomonson medverkar.

20 april 2009

Missad poäng

Nog måste de väl ända ha missat poängen med första maj.

Finns det bara ett 1:a majtåg att gå i Blekinge?

19 april 2009

Det kostar tid att inte vara tjyv

Fick för två veckor sedan en hög med bilder från författaren Kurt Salomonson. Bilderna, som är från 1950-, till 1980-talet, ska användas för publicering på SSAK:s webbsida.

Sedan jag scannat bilderna började det mödosamma arbetet med att få kontakt med de fotografer som tagit bilderna för att få deras tillstånd att använda bilderna på webbsidan. Det här arbetet tar tid då en del av fotograferna, vad jag förstår, inte är i livet idag. Det innebär att en får jaga den som har upphovsrätten till bilderna.

Det är sådana här gånger som jag börjar fundera om jag inte skulle bli som dessa och helt enkelt sno bilderna av upphovsrättsinnehavaren. Hittills har jag inte passerat tröskeln.

9 april 2009

Dags att packa och tacka, Vanja (3)

Nog hade jag trott att Vanja Lundby-Wedin hade samlat LO:s styrelse i söndags och måndags för att tacka, packa och gå. Men när jag åkte från ett möte på måndag kväll fick jag höra "min" ordförande, Stefan Löfven, försvara att Vanja skulle klamra sig fast vid LO-ordförandeposten.

Förhoppningsvis tar Vanja det djävligt lugnt i påskhelgen och reflekterar över det som hänt. Med hennes omdöme kommer hon att komma till samma slutsats som Stig Malm gjorde 1993 när han packade, tackade och gick ut från LO-borgen.
Om Vanja kommer till samma slutsats kan hon ju stänga opportunistlådan och bara gå ut och lyssna till förstamajtalen.

Å andra sidan, när jag i söndags hörde Mona Sahlin kräva att Vanja skulle lämna AMF:s styrelse fick jag sympati för Vanja. Vad har Mona med det att göra? Hon är väl inte LO-medlem längre? Vad jag kommer ihåg så blev Mona utesluten från Handels, på grund av bristande betalning, för en massa år sedan. Jag har inte hört att hon gått med igen.

Västerbottensnytts reportage från Vanjas tisdagsbesök i Umeå spelade verkligen konspiratoriska LO-sossar i händerna, sossar som blundar för det som hänt och hävdar att Vanja är utsatt för ett mediedrev. I Västerbottensnytts reportage fick vi uteslutande lyssna till trottars orerande omkring Vanjas vandel.

29 mars 2009

En präktig skitstövel

Vid tisdagens fullmäktigesammanträde i Skellefteå fick jag veta att jag var en skitstövel. Jag blev arg. Inte för att kommunstyrelsens ordförande, Bert Öhlund (s), titulerade mig skitstövel. Nej, det som gjorde mig arg var att Bert hade tänkt lämna sammanträdet utan att han själv berättat för mig att jag var en skitstövel.

Bert hade meddelat de som satt nära honom i fullmäktigesalen att jag var en skitstövel. Med sitt beteende använde sig Öhlund i skitstövelfrågan av minst en härskarteknik, nämligen undanhållande av information.

Bevars hann jag stoppa kommunstyrelsens ordförande innan han lämnade fullmäktige. Han fick då möjlighet att även informera skitstöveln om att han var en skitstövel.

Undanhållande av information gjorde Öhlund sig också skyldig till när han skickade ett skriftligt svar på min interpellation och i det svaret undanhöll information om att kommunanställda jobbat över en vecka för att få fram information så att han kunde svara på interpellationen.

Om ni lyssnar till Radio Skellefteås referat från debatten hör ni också att kommunstyrelsens ordförande använder sig av härskartekniken skam och skuldbeläggning mot mig.
Öhlund vill göra det till mitt fel att han satt någon i arbete över en vecka utan att han sedan nyttjar dennes arbete till att t.ex. redogöra för vilken metod som använts för att komma fram till det tvärsäkra nejet på min första fråga.

Lovade i gårdagens blogg att jag skulle skriva om en svinaktig skitstövel. Åsyftade då att den ovan omskrivne kommunstyrelseordföranden endera måste ha ett komplicerat förhållande till jordbruk eller så när han drömmen om att han, likt HSB från Vingåker, ska kunna bli godsägare efter politikerkarriären.
Förutom att jag fick titeln skitstövel så lär Öhlund, enligt säkra källor, ha kallat en minoritetsåterremiss som borgarna fick igenom som svinaktig. De flesta epiteten i herr Öhlunds språkbruk har m.a.o. med jordbruk att göra.

Anledningen till att jag bytte rubrik är att när jag var på stan igår frågade flera om jag läst dagens tidning. Tidningen i Skellefteå, det är Norran. Signaturen "Ärlig" ger mig Dagens applåd med motiveringen att jag är "en bra kille i alla avseenden", därav rubriken En präktig skitstövel.

28 mars 2009

Dags packa och tacka Vanja (2)

– Jag har fått ett förtroende från medlemmarna. Jag kan inte svika det förtroendet, säger Vanja Lundby-Wedin till LO-tidningen när hon intervjuas om sitt AMF-debacle.

Vanja säger till LO-tidningen att hon fattat att den Vanja som media skriver om är hon. Det kan inte vara möjligt.

Hade Vanja fattat att LO-ordföranden och den Vanja som sitter i AMF styrelse är samma Vanja då borde hon begripa att hon redan har svikit LO-medlemmarnas förtroende genom att sitta i AMF styrelse och rösta för överklassbonusar samtidigt som hon retoriskt kritiserat överklassens rofferi och de som bejakar rofferiet.
Är det samma Vanja bör hon respektera LO:s medlemmar och göra som jag tidigare skrivit: packa sina pinaler i LO-borgen, tacka för sig och göra som Stig Malm gjorde 1993, avgå!
Aftonbladet 1, Aftonbladet 2, Aftonbladet 3, SvD 1, SvD 2.

Har under morgonen också uppdaterat ssak.se.
Nu tänker jag ta en promenad in till stan.
Återkommer i morgon då jag planerar att skriva om en svinaktig skitstövel.

24 mars 2009

Nej på lösa grunder!?

Idag ska kommunstyrelsens ordförande, Bert Öhlund, svara på min interpellation om Skellefteå kommuns eventuella hockeyresor, en interpellation som vållat diskusioner i bl.a. Skellefteås egen Pravda, Norran 1, Norran 2 och i Västerbottens Folkblad.

Att döma av det som står i det skriftliga s.k. svar som jag fått från kommunstyrelsens ordförande lär det inte bli något fullödigt svar. 

På den centrala frågan, om det finns några skillnader i kommunens rese- och traktamentskostnader de veckor som Skellefteå har vardagsveckomatcher i Skellefteå visavi de vardagsveckomatcher som Skellefteå AIK spelar i Stockholm eller Göteborg, svarar kommunstyrelsens ordförande tvärsäkert nej.

Av det skriftliga s.k. svar jag fått verkar Berts tvärsäkra nej grunda sig på att den interna revisionen föreskriver att närmaste chef ska godkänna resor!
Att på dessa grunder tvärsäkert säga nej på min centrala fråga framstår för mig som synnerligen korkat. 

Förmodligen har kommunstyrelseordföranden borrat lite djupare i frågan, men av något outgrundligt skäl inte redovisat det i det skriftliga interpellationssvar jag fått mig tillsänt. 

Om någon timme kan den som har möjlighet ratta in Radio Skellefteå. FM-frekvenserna är i Skellefteå 89,7, i Jörn 91,5 och i Bygdsiljum 95.0. 

Skellefteå kommunfullmäktige, som börjar kl. 10.00, kan Du också följa via webbtv.

22 mars 2009

Dags packa och tacka, Vanja!

1993 fick den förrförre LO-ordföranden, Stig Malm, packa ihop och avgå efter att det avslöjats att det fanns en stor differens mellan käftens orerande om fallskärmsavtal och de fallskärmsavtal han själv godkänt i styrelsen för dåvarande BPA.

Det har under de senaste dagarna visat sig att det likt Stig Malm på 90-talet råder samma differens mellan Vanja Lundby-Wedins orerande om bonusar och direktörers rofferi och vad hon sedan suttit och godkänt i AMF:s styrelse.


Frågan är om det inte är dags för Vanja Lundby–Wedin att inse att hon inte är rätt person att företräda arbetarklassen i Sverige, packa de pinaler hon har i LO-borgen och tacka för sig som LO-ledare.

21 mars 2009

Bekräftade fördomar

Låg i morse och drog mig i sängen. Då boken jag läser nu, Anita Salomonssons Vattenbärerskan, var uppe på övervåningen kom jag t.0.m. att börja läsa Sportchefen har ordet i Skellefteås egen Pravda. Det skulle jag inte ha gjort. Redan i artikelns tredje mening fick jag mina fördomar om sportjournalister bekräftade.

Mina sportjournalistfördomar är att det generellt sett bara finns två sorter. Endera är det en person som genom sin yrkesutövning blivit intellektuellt efterbliven eller så är det en självupptagen djävel som anser att läsaren är intellektuellt efterbliven. 

Vilken kategori den aktuelle sportjournalisten tillhör har jag svårt att avgöra. Det som talar emot att han skulle tillhöra den förra kategorin är att han i sin ungdom utövat en så intelligent idrott som fotboll. 
"Tänk förresten att vi röstade nej till ny valuta – jag var också en av dem – nu känns det faktiskt bara korkat", skriver sportjournalisten. Det talar å andra sidan för att han är just det han skriver, d.v.s. korkad.

De flesta jag känner och som röstade nej till EMU röstade inte för eller emot kronor eller euro i folkomröstningen, de röstade nej till att vi skulle stadfästa en borgerlig ekonomisk politik vilket hade blivit konsekvensen av att säga ja till EMU.
Idag kan vi fundera vad det spelar för roll, när vi ändå frivilligt har EMU-anpassat vår ekonomiska politik. Och t.o.m. vänsterparitet har ju tonat ner systemkritiken bara för att bevisa att partiet är regeringsfäigt. 

Jag förstår att tidningen inte lagt ut artikel i sin nätupplaga. Återfinns endast som faksimil med uppmaning att man ska köpa tidningen för att få läsa artikeln, en artikel som eventuellt kan vara förolämpning mot den läsare som hade det goda omdömet att säga nej till EMU.  

11 mars 2009

Reinfeldtavgiften höjs

IF Metalls förbundsledning förtjänar smisk för att de förra måndagen svek "Löftet" genom att, med permitteringsavtalet, säga ok till lönesänkningar med upp till 20 procent.

Däremot förtjänar de inte smisk för att de tvingats höja a-kasseavgiften p.g.a. högerregeringen. I lördagens Norran försökte en bourgeoisiedräng få medlemmar att lämna IF Metall genom att kalla höjningen av Reinfeldtavgiften för en medlemsavgiftshöjning.

Idag får bourgeoisiedrängen ett svar i Norran från mig.

9 mars 2009

Varje kritiker är antisemit

Anfall är bästa försvar. Så tycks lobbyisterna för Israels folkmord i Gaza resonera.

Genom att göra varje kritiker av Israels aggressionshandlingar till en presumtiv antisemit hoppas de vinna folkopinionen, såväl i Israel som i västvärlden. Ty hur ska man eljest tolka dessa stollerier, som också hunnit omskrivas i SvD,

7 mars 2009

Äntligen snurrar SSAK

Till i måndags har vi kunnat avfärda arbetsgivarnas krav om att sänka löne- och anställningsvillkoren med att även om vi kom överens så skulle förbundet ogiltigförklara en sådan överenskommelse.

Dagen efter att IF Metall kommit överens med arbetsgivarna om att det nu var okay att sänka lönen med 20 procent för våra arbetskamrater började vi med uppsägningsförhandlingar på jobbet.
Den här gången kom inte det nya avtalet upp men jag befarar att det kan bli aktuellt med dessa förbunds sanktionerade lönesänkningsdiskussioner om den kapitalistiska krisen blir långvarig.

Två roligare veckohändelser
Äntligen, sedan torsdag kväll snurrar SSAK på egen adress i cyberrymden. Nu gäller det bara att fylla den med mer innehåll.

När jag kollar dagens tidningar hittar jag en positiv artikel som i förlängningen förhoppningsvis leder till att palestinierna talar med en mun när det gäller att befria sig från ockupanterna. SvD, DN och Aftonbladet,

28 februari 2009

Bildts respekt gäller inte palestinier

Vi lyckades inte hålla ut den en och en halv timme vi skulle manifestera för återuppbyggnad av Gaza. Kylan tog ut sin rätt och vi avslutade efter drygt 45 minuter, då hade vi hunnit samla in 3 227 kronor till Rädda Barnens insamling "Gazas barn".

I min appell höll jag mig till en av de fyra punkter som var grunden för dagens manifestation, punkten att palestiniernas val och att fred förutsätter samtal med Hamas.

– Jag kan inte komma bort från tanken att vi idag inte hade haft drygt 1 300 döda palestinier ifall vi hade haft samma måttstock och tolerans gentemot människors val i Palestina som vi har när det gäller val i t.ex. Europa, sade jag bl.a.

"Den regering som framkommer från demokratiska val måste respekteras". Orden inom citatet är Carl Bildts och är hämtade från en radiointervju den 19 januari 2007. Reportaget då handlade om den stora risken att de serbiska nationalisterna skulle vinna den helgens val.

Carl Bildt har tydligt visat att citatet ovan inte gäller respekt för det palestinska folkets val i januari 2006.
Satans hycklare.

26 februari 2009

Djävligt ont

Att en lunginflammation gjorde så djävla ont hade jag ingen aning om förrän jag förra tisdagen kravlade mig till doktorn för att få ett besked ifall det fanns något hopp om att man skulle få uppleva gröngräset även i år.

Hur som helst börjar man nu komma på benen även om jag i tisdags var tvungen att skjuta på en interpellationsdebatt i Skellefteå kommunfullmäktige på grund av att rösten inte höll. Å andra sidan tyckte somliga att det var skönt att jag var tvungen hålla käft.

Försöker vila rösten så mycket som möjligt så att jag kan hålla en appell när en rad organisationer genomför en manifestation för återuppbyggnad i Gaza och samlar pengar till Rädda Barnens Gazainsamling.

8 februari 2009

Den träffade sportsjournalisten

När jag under 2000-talet har varit ute i landet och hållit inledningar på temat språk, klass och kön har jag uttryckt tvivel mot att mellan fem och tio procent av befolkningen skulle ha dyslexi. Min enkla fråga till detta påstående är: varför skulle så många ha just detta funktionshinder när andra funktionshinder inte är i närheten av samma procentsatser.
Jag menar att de flesta som har läs- och skrivsvårigheter har det på grund av för lite stimulans för sin språkutveckling.

Den upprörda sportjournalist som inleder ett e-brev till mig med att skriva "Jag har läst din interpellation om att kommunens tjänstemän tenderar att resa mycket i samband med AIK:s matcher" vittnar om att även den som dagligen sysslar med språket kan ha stora problem med läsförståelsen.

Att journalisten ovan inte är ensam om att ha svårigheter med läsförståelsen vittnar flera av kommentarerna till den här artikeln i Norran om. Krönikören verkar däremot ha fattat vad som står i interpellationen.

Det enda som den som begriper interpellation kan läsa in är, att jag vill ha svar på ifall det är skillnad mellan kommunens traktaments- och resekostnader de vardagsveckor som Skellefteå AIK spelar i Stockholm och Göteborg respektive i Skellefteå.

Den som har läst interpellationen förmår också se att jag inte tagit ställning till om det skulle vara fel ifall kostnaderna skulle vara högre när Skellefteå AIK spelade i Stockholm och Göteborg.

Att jag skulle missunna någon att förena nytta med nöje, det gör jag inte heller i interpellationen. Jag brukar själv förena nytta med nöje och kolla om det finns någon billig resa (som jag betalar själv) till Grekland så att jag kan hälsa på mina barnbarn och föröka leva upp till den förskräcklige svärfar som många som hört mig prata om språk, klass kön misstänker att jag är.

De som läst och förstått interpellationen kan också se att det för mig inte handlar om Skellefteå AIK. Den som känner mig vet att jag hade kunnat skriva samma interpellation även om det handlat om fotboll, en idrottutövning som är så nära konst det går att komma utan att för den skull är konst.

Jag tror inte den upprörde journalisten har problem med läsförståelsen utan att hans upprördhet över det som står om journalistiken i interpellationens brödtext spelade ett spratt med läsförståelsen.
Detta är en företeelse som jag upplevt när jag varit ute och föreläst. Desto längre från centrum, i mitt fall Skellefteå, man kommer desto bättre blir lyssnarna på att lyssna till det jag säger utan att blanda in sådant jag inte sagt.

Roligt med sportsjournalistens upprörda e-brev, det var att han gav ett ansikte åt talesättet “om man kastar in en pinne bland en flock hundar så ylar den som känner sig träffad”

7 februari 2009

Alternativ till tjyvsamhället 2

Om alla som är kritiska till det rödgröna samarbetet gör som Anders Neergaard, då är de risk att samarbetet med s och mp leder till att v tar det sista steget mot att likt s bara bli ett parti som sitter och administrerar reproduktionen av klassamhället.

Åtminstone de kamrater som ska sitta i en rödgrön regering kommer per automatik att tona ner kritiken mot den politiska ekonomi som de ska administrera. Kastar då kritiker mot samarbetet in handduken är det stor risk att partiet även går samma väg som fackföreningsrörelsen har gjort, en väg som Karl Marx varnade för i Lön pris profit när han i sista stycket skrev:
"Fackföreningarna fungerar tillfredsställande som motståndshärdar mot kapitalets övergrepp. De misslyckas delvis i sitt syfte så snart de använder sin makt omdömeslöst. De förfelar helt och hållet sitt ändamål så snart de inskränker sig till ett gerillakrig mot de bestående systemets verkningar i stället för att samtidigt söka en hävstång för att slutgiltigt befria arbetarklassen, d.v.s. förändra detta system och använda sina organiserade krafter som slutgiltigt avskaffa lönesystemet."

Djävlar! När jag skriver ner Marxcitat ovan slås jag av den fasansfulla tanken att vi nog redan är där. Ty vilket verktyg är vänsterpartiet för en ny medlem som när visionen att bygga det klasslösa samhälle som jag skriver om i bloggen Alternativ till tjyvsamhället nedan?


Skrivet av en som var på väg att lämna partistyrelsen redan efter det andra partistyrelsemötet i Katrineholm hösten 1990. Då handlade det inte om politik.
Då var det en bild på min näthinna som gjorde att jag höll på att kasta in handduken, bilden av fega stackare som för att slippa diskussion tänkte acceptera att Lars Werner skulle slippa be mig om ursäkt för att han kvällen före bett mig dra åt helvete i ett tonläge som före denna kväll bara hade använts av en direktör som skulle se till att jag sparkades ut från den verkstad där jag fortfarande jobbar.
Lars Werner bad om ursäkt såväl inför hela partistyrelsen som mellan fyra ögon. Problemet var bara att Lasse så sent som vid Lulekongressen 1998 fortfarande inte hade fattat varför han bad om ursäkt.

Det var tack vare en lärare och sosselandstingspolitiker på Brunnsvik jag kom att bli kvar i v:s partistyrelse fram till maj 1996.

4 februari 2009

Alternativ till tjyvsamhället

Min viktigaste uppgift sedan jag blev fackligt politiskt aktiv har varit att verka för att fler litar till sin egen kraft och förmåga att kunna vara med och bygga ett kvalitativt mycket bättre samhälle än det tjyvsamhälle vi lever i.

Du behöver bara t.ex läsa någon av dessa artiklar i DN, SvD och Norran för att konstatera att det borde vara fler som vill vara med och bygga ett alternativ till tjyvsamhället.

Helst skulle jag vilja att svenska lönearbetare litade till sin egen kraft och förmåga att bygga ett samhälle som kännetecknas av att det "i stället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning vari en vars fria utveckling är en förutsättning för allas fria utveckling", m.a.o. den vision som Kars Marx och Fredrich Engels formulerade 1848.

3 februari 2009

Skellefteå kommuns ishockeyresor

Har denna morgon lämnat in nedanstående interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande i Skellefteå.

"När jag efter två dagar i Göteborg och två dagar i Sigtuna var på väg hem fredag den 5 december slogs jag av att det på Arlanda var så mycket kommunpolitiker och anställda i kommunen som skulle hem med samma plan som jag.

Många av de som skulle hem var närmast euforiska över att Skellefteå AIK hade vunnit en ishockeymatch mot Djurgården kvällen före, en match som resenärerna sett på plats.

Jag har sedan den 5 december brottats med den hädiska tanken ifall det kan vara så att många av de som har resor till Stockholm och Göteborg just när Skellefteå AIK har matcher där har låtit egennyttan spela ett spratt med medborgarnyttan.

Från början tänkte jag vända mig till en journalist och be denne gräva i frågan. Då såväl tidningar som etermedier verkar leva i symbios med Skellefteå AIK är det väl troligt att det inte skulle bli så mycket bevänt med deras grävande.
På Norran har de resurserna men troligen inte intresset, Västerbottens Folkblad saknar nog resurser att gräva, Västerbottensnytts Skellefteåredaktion synes vara ett med Skellefteå AIK, Radio Västerbotten har jag ingen aning om eftersom P1 är ’min’ kanal.

För att jag ska slippa bära omkring på mina hädiska tankar i fortsättningen vill jag ha svar på följande frågor.

Har kommunkoncernen högre traktaments- och resekostnader de veckor Skellefteå AIK spelar vardagsveckomatcher i Stockholm och Göteborg visavi de veckor när Skellefteå AIK har vardagsveckomatcher i Skellefteå Kraft Arena?

Ifall det är skillnader. Finns det några naturliga förklaringar, t.ex. att kurs- och konferensarrangörer arrangerar de för kommunkoncernen viktiga kurserna och konferenserna efter Skellefteå AIK:s spelschema?

Företeelsen ’Älska 0910’ är väl en av förklaringarna till resandet i samband med matcherna. Hur stor är Skellefteå kommuns kostnad för ’Älska 0910’?

Anser du att dessa kostnader står i proportion till medborgarnyttan?"

1 februari 2009

Äntligen börjar tangokurserna


Efter att ha röjt upp och dammsugit och skurat övervåningen är det om knappt två timmar är det nu äntligen dags för start av vårens tangokurser i Skellefteå. Tangointresset är något som växt år för år efter att jag hösten 2002 gick min första tangokurs. Anmäler mig alltid som extraherre till kurser och försöker se till att kalendern på torsdagskvällar bara innehåller tango. Nu på torsdag är det tangocafé på Scandic i Skellefteå.

När jag började med tango fick jag veta att det skulle ta sju år för en man att lära sig men bara fyra år för en kvinna. Det innebär att jag till hösten skulle vara en fullfjädrad tangodansare vilket jag starkt betvivlar. Desto mer av tango jag ser desto mer inser man så lite man kan.

När jag rumlade hem fredag natt efter en middag med mina arbetskamrater kom jag på en interpellation som jag började skriva på igår och tänker lämna in på tisdag och även publicera här.

OBS. Det är inte jag på bilden. Jag är endast fotografen.

30 januari 2009

Förstör även Rosengårdsrapporten

Ifall dessa artiklar i DN och SvD om Rosengårdsrapporten är sanna bör inte beställaren fästa så stort avseende vid rapporten. Ty det vore beklämmande om åtgärder som kan komma att vidtas bygger på en rapport som ingen får kolla och därför inte kan verifiera substansen i.

Att istället för att lämna ut källmaterialet, till forskare i Lund som ifrågasätter Rosengårdsrapporten, gå till angrepp med motiveringen att Lundforskarna är "akademiskt svartsjuka" gör att åtminstone jag misstänker att det inte är så mycket substans i rapportens påståenden om religiös extremism i Rosengård.

Kan inte forskarna i Lund få ut källmaterialet bör beställaren, regeringen, låta Rosengårdsrapporten gå samma väg som källmaterialet.

27 januari 2009

Bara tio för bättre miljö

Luftmätningar som gjorts i Skellefteå centrum visar på en dålig luftkvalitet. I syfte att komma tillrätta med den dåliga centrummiljön motionerade Hans-Eric Wallin (v) och Anders Hård (mp) om att vi skulle införa avgiftsfri kollektivtrafik i Skellefteå tätort.

När frågan behandlades vid kommunfullmäktigesammanträdet idag visade det sig att det bara var tio av fullmäktiges 65 ledamöter som röstade för en bättre centrummiljö.

Vårt oppositionsråd, Håkan Lindh (fp), skruvade retoriken ordentligt för att hitta en anledning att avslå motionen.
Till sist kom han med argumentet att det förmodligen bara skulle vara de som normalt cyklade eller promenerade som skulle ta bussen vilket innebar att ett bifall till vänster- och miljöpartimotionen även skulle vara till skada för folkhälsan.

Andra skäl som anfördes till att avslå motionen var att det skulle vara orättvist mot de som bor utanför Skellefteå tätort, m.a.o. skulle dessa missunna de som bor i Skellefteå centrum en bättre miljö.

Så var det med det miljöengagemanget!

25 januari 2009

Måste jag SKRIKA?

Jag har fått lära mig att jag skriker ifall jag skriver med versaler. Därför känns det märkligt att jag ska måsta börja skrika ut min partitillhörighet (V) istället för att skriva (v) efter mitt namn.

Alltsedan jag i mitten av 1970-talet engagerade mig fackligt/politiskt har jag sett som min viktigaste uppgift att verka för att lönearbetare ska lita till sin egen kraft och förmåga att bygga ett kvalitativt mycket bättre samhälle än det tjyvsamhälle vi lever i, ett samhälle som kännetecknas av att det ”istället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar framträder en sammanslutning vari envars fria utveckling är en förutsättning för allas fria utveckling”.

Trots att jag är medlem i vänsterpartiet är jag inte är lika statssocialistisk och har lika stor tilltro till staten som V har. Jag tror mer på att människors frigörelse måste vara deras eget verk.


Med Språkrådets senaste ”Svenska skrivregler” tycker jag att de gör mig till statssocialist genom att säga att jag bör partibetecknas (V) istället för (v) därför att partiet blir det primära när partibeteckning skriks ut med Kjell Hanseklint (V) istället för när det skrivs ut Kjell Hanseklint (v).


För min del tycker jag inte bara att partiet våldför sig på mig om jag måste skriva V istället för v. Jag tycker även att Kjell Hanseklint (v) grafiskt är mycket snyggare än Kjell Hanseklint (V).


Inget ont som inte har något gott med sig. I tider när alltfler talar om att personvalsinslaget bör bli större tycker jag att det är bra att någon, i det här fallet Språkrådet, sätter ner foten och säger att Partiet är viktigare än person. Kristdemokraterna har ju också det senaste veckorna visat, att
så är det.

Sveriges
bästa tidning köpte direkt Språkrådets nya råd när det gäller politiska partier. Länge trodde jag att Sveriges största tidning skulle gå emot. Så sent som den 15 januari skrevs de politiska partierna ut med gemener istället för versaler. Men nu har förfallet även drabbat dem.

Socialdemokraterna är det parti som förmodligen kommer att tycka att Språkrådets nya rekommendationer är toppen. För det partiet har ju S alltid varit viktigare än målet.

22 januari 2009

Industriavtalet, frukten av ett fylleslag

När jag igår var på seminariet Industriavtalet – för våra framtida löner och jobb på Medlefors i Skellefteå fick jag boken Från röra till reda. Boken är en beskrivning av tio år med Industriavtalet.

På sidan 17 och 18 i Från röra till reda får läsaren veta att bakgrunden till avtalet föddes en blöt natt på dåvarande Metallordföranden Göran Johnssons hotellrum i London i februari 1996.

Frågan är: var även förbundsordförandena för de arbetar- och tjänstemannafack inom industrin som undertecknade debattartikeln, Låga löneökningar vårt ansvar, på pickalurven när artikeln formulerades? Artikeln publicerades i DN den 1 juni 1996 och mottogs mycket positivt, av bourgeoisien.

På Medleforsseminariet var alla föreläsare nöjda med att Industriavtalet hade lett till att inte ens den reaktionäraste högerekonomen kunde skylla dagens ekonomiska kris på att facken inom industrin hade tagit ut för höga löner.

I den grupp som jag satt i vid ett grupparbete i slutet av dagen var vi överens om att en viktig uppgift för framtiden var att försöka få IF Metalls förbundsledning att tona ner sin eufori visavi Industriavtalet. Under tiden detta avtal har gällt har makt- och inflytandefrågor sopats under mattan.

18 januari 2009

Inte så lättlurade

Kan verkligen opinionen vara så lättlurad som Utrikespolitiska institutets Anders Hellner ger uttryck för i DN?

En klok allmän opinion bör rimligtvis inte bli positivare till Israel förrän de proklamerar eld upphör, inleder förhandlingar med de folkvalda i Gaza, lämnar territoriet och öppnar gränserna!

15 januari 2009

Alltjämt ohotad

Alltsedan jag 1976 gick Metalls fortsättningskurs har jag förundrats över en arbetarrörelse som i handling beter sig som om det är möjligt att förverkliga visionerna utan att göra något åt kulturklyftorna i klassamhället.
Beteendet måste bygga på illusionen att det ska komma någon snäll sate och leverera demokrati, jämlikhet, jämställdhet rättvisa och solidaritet.

När vi idag på en facklig kurs diskuterade den svenska modellen och verktygen för att kunna förverkliga IF Metalls vision satt jag tyst och väntade på att ordet kultur skulle nämnas.

När jag påtalade att det inte är möjligt att förverkliga arbetarrörelsens visioner utan att vi gör något åt kulturklyftorna fick jag veta att kultur visst fanns med. Kultur ingick i punkten m.m. under rubriken Politik.

Bourgeoisiens hegemoni förblir alltjämt ohotad!

10 januari 2009

Vänster, inte vänster utan söder

Karl Marx lär på sin tid ha sagt: jag är inte den jag säger att jag är utan den jag är och det jag gör.

I bl.a.
Aftonbladet, SvD och DN får vi idag läsa att sossar i Skåne nu har anslutit sig till vänsterpartiets skrotade ståndpunkter om den ekonomiska politiken, vänsterståndpunkter som vänsterpartiet tonat ner, eventuellt är på väg att skrota, bara för att få gosa med socialdemokrater och miljöpartiet om politik för en rödgrön regering efter valet 2010.

Synd att Skånesossarna väntade, till att vänsterpartiet slängt vänsterståndpunkterna, innan de kom ut ur garderoben.

8 januari 2009

En riktigt stollig Israellobbyist

Enär jag inte kunde slita mig från denna stolliga Israellobbyists artikel höll jag på att komma för sent till jobbet i morse.

Hade han inte representerat Samfundet Sverige Israel hade jag trott att hela artikeln var ett bisarrt skämt.
När Israellobbyisten i dag, 2009-01-08, om Israel skriver ”landet är likväl en ledstjärna för mänskliga rättigheter i Mellanöstern”, då måste han ha haft otur när han tänkte eller så har han fått något riktigt hårt i huvudet.


Efter
dessa uttalanden från den svenska utrikesministern så lär även det högerspöket ”tillhöra den svenska extremvänstern som upprättat ett slags allians med likaledes extrema muslimgrupper”, som enligt debattskribenten stöder palestinierna.