20 juli 2009

Ohly till höger om Obama?

– Lars Ohly står till höger om Obama.
Den kängan levererade Mikael Wiehe till de cirka 10 000 som besökte Mikael Wiehes spelning på Trästockfestivalen i fredags.

Mikael berättade att när han spelade i samband med Vänsterpartiets senaste kongress och då passade på att mellan låtarna kommentera några av de frågor som V-kongressen skulle fatta beslut om dagen därpå. De två frågor han nämnde vid spelningen i Skellefteå var dels fildelningsfrågan och dels Vänsterpartiets politik visavi Cuba.

I såväl fildelningsfrågan som Cubafrågan röstade kongressen emot Mikael Wiehes åsikter.

– När nu såväl EU som Obama har sträckt ut en hand till Raul Castro kan jag konstatera att Lars Ohly står till höger om Obama ochEU har beslutat att det inte ska fritt fram att stjäla det jag skapar. Är det kanske därför Vänsterparitet vill lämna EU? sade Wiehe.