14 juli 2010

Skrota betygen – satsa på vuxennätverket

Idag har jag en artikel i Norran om att vi borde skrota betygstramset och satsa på barns vuxennätverk istället.

”Gång på gång konstateras att skolan inte förmår kompensera skillnader i barns uppväxtvillkor, senast i den internationella studien om ungas medborgarkunskaper”, skriver jag bland annat i artikeln.

Ytterligare en rapport som stöder mina åsikter är Rika barn lära bäst, en rapport som presenterades förra veckan av Lärarnas Riksförbund.

7 juli 2010

Major'n avslöjar sin människosyn

”Inte alls tokigt, Björklund” är rubriken på frisinnade länstidningen Norrans ledarsida idag. Det enda smolk i glädjebägaren som den liberale ledarskribenten, Tobias Ljungvall, hittade i major Björklunds tal var när folkpartiledaren ironiskt använde sig av formuleringen ”bidrag för att inte arbeta”.

Folkpartiledarens val av formulering åskådliggjorde tydligt vilken syn major Björklund har på t.ex. mig.
Efter 40 år i arbetslivet tillhör jag snart högerregeringens utanförskap p.g.a. några inkompetenta kapitalister.

Förmodligen kommer jag att nyttja den arbetslöshetsförsäkring jag betalat avgift till under mina 40 år i arbetslivet. Enligt Jan Björklund får jag då ”bidrag för att inte arbeta”!!!!!!

2 juli 2010

Fruktar det värsta

Den frisinnade Västerbottenstidningen Norran hade under många år en ledarredaktör, Ola Theander, som konsekvent ställde sig på de ockuperades sida i Israel-Palestina konflikten.

Gårdagens ledare, Hamas och norrländskt trä, skriven av Norrans nya opinionsredaktör, Tobias Ljungvall, gör att jag misstänker att tidningen nu är på väg att ställa sig på de israeliska ockupanternas sida.

Under vinjetten Dialog på Norrans ledarsida skriver jag i dagens papperstidning:

Efter att ha läst gårdagens ledare räds jag att Norran har bytt fot och att den israeliska propagandamaskinen fått ytterligare en pressmegafon. Men det är kanske för tidigt att stämpla tidningen för att ha ställt sig på ockupanternas sida i Israel-Palestinakonflikten.


Det är naturligt att Ship to Gaza avvisade israeliska erbjudanden om att leverera varorna. Dels var syftet att bryta den israeliska blockaden och dels fanns t.ex. cement, för Gazas återuppbyggnad, med på fartygen. Som bekant har de israeliska fångvaktarna bestämt att byggnadsmaterial inte får införas i fängelset Gaza.

Norrans åsiktsredaktör svarar:
Det är tråkigt att Gazaborna tvingas leva bland ruiner, men samtidigt finns en god anledning att stoppa viss slags byggmaterial: Hamas gör bunkrar av det. Ett brytande av blockaden, som ger Iran fria händer att leverera vapen till Hamas, kommer att sluta illa.
Jag fruktar det värsta. Men det är fortfarande för tidigt att dra slutsatsen att den israeliska lobbyn har fått ytterligare en lydig pressröst i konungariket Sverige. Först när Tobias i en ledare även behandlar frågan om Västbanken visavi de israeliska ockupanterna går det att bestämma om mina farhågor besannas.