30 december 2007

Varför detta självplågeri?

Skellefteå tangosällskaps jubileumsfest i förrgår blev jag varse om att det snart är dags för vänsterpartiets kongress.
Det var en av festdeltagarna som frågade om jag läst artikeln på DN Debatt, en artikel som hade skrivits av en kritisk vänsterpartist från Södertälje.
– Nej jag har vare sig läst eller känner till artikeln. Artiklar där v-medlemmar brer ut sig i borgarpressen och berättar om hur dålig politik och hur dålig politisk ledning vänsterpartiet har, det är ett ständigt återkommande inslag inför våra kongresser, sade jag.

Varför är karln med i partiet? Det är den fråga som slår mig efter att igår ha läst artikeln. Det måste finnas ett stort behov av självplågeri om han frivilligt fortsätter vara med i det parti som är så värdelöst som Staffan vill göra gällande i debattartikeln. Kan de politikerarvoden som Staffan indirekt får genom sitt medlemskap i vänsterpartiet vara så väl tilltagna att självplågeriet blir en lätt börda att bära?

Har man bara kritik mot vänsterpartiet då får man tydligen skriva hur dåliga artiklar som helst på DN Debatt. Hade jag varit debattredaktör på DN hade jag, för trovärdighetens skull, åtminstone skickat tillbaka artikeln till skribenten och bett Staffan exemplifiera sina anklagelser.

Gott Nytt År!

19 december 2007

För många bägare på Norra Västerbotten

Efter jobbet idag har jag gått igenom en rad borgerliga tidningars ledarsidor för att studera vad de skrivit om EG-domstolens beslut när det gäller Byggnads konflikt med Laval.

Av de tiotal tidningar jag studerat undrar jag om inte Norra Västerbottens ledarredaktör har firat med för många bägare innan han satte sig vid tangentbordet för att skriva om EG-domstolens beslut.


Förutom att ledarskribenten är alldeles lyrisk över att EU-domstolen har tagit Byggnads i hampan hoppas han att det, efter att Arbetsdomstolen åter har behandlat ärendet, blir ett skadeståndsmål mot Byggnads.


Då Byggnads följt gällande svensk lagstiftning, Lex Britannia, bör ett eventuellt skadeståndskrav drivas mot den svenska staten. Så där gick den fackföreningsfientliga ledarskribenten på pumpen.


Trots att Norra Västerbotten vill vara ett språkrör för småföretagande finns inte en rad om eventuell lönedumpnings konsekvenser för de svenska byggunderleverantörerna.

15 december 2007

LO litar till snäll sate?

”Endast den som vill behålla klassklyftorna eller lever i tron att någon snäll sate ska leverera rättvisa kan vara likgiltig visavi dagens kulturklyftor”, skriver IF Metall Norra Västerbotten i en motion till förbundets kongress 13-16 maj nästa år.

Jag läste för några minuter sedan i LO-tidningen att risken är stor att kulturverksamhet åker ut när LO ska prioritera. Då blir frågan: vilken av kategorierna i ovanstående stycke tillhör LO:s ledning? Vill de behålla klassklyftorna eller tror de att det ska komma någon snäll sate och leverera rättvisa?

För mig är det självklart. Ett rättvist samhälle kräver att fler kan lita till sin egen kraft och förmåga att kunna bygga det rättvisa samhället. Bara med minskade kulturklyftor är detta möjligt.

10 december 2007

Antiintellektuella ledarredaktörer

Föräldrarna vet vad som är bäst”, har den frisinnade länstidningen Norra Västerbotten präntat i en rubrik på ledarsidan idag.

Trots ringa förväntningar på ledarskribenterna på Norra Västerbotten har jag inte trott att de någonsin skulle torgföra ett så antiintellektuellt förhållningssätt till föräldraskapet på ledarsidan.

Att föräldrarna alltid vet bäst, det trodde jag var en devis som hörde hemma i den reaktionära tidningen Dagens spalter.

Jag är fertil och två gånger har jag varit så viril att jag lyckats bli far till två döttrar. Att på grundval av dessa meriter hävda att jag vet bättre än en förskollärare med tre och ett halvt års universitetsstudier vad som är bäst för små barn, det vore väl ändå förmätet.

Bakgrunden till Norra Västerbottens ledarstick är att flera kommuner och i synnerhet Skellefteå kommun inte kommer att införa vårdnadsbidrag trots att regeringen vill att föräldrar ska kunna få vårdnadsbidrag för att stanna hemma med sina små barn.

5 december 2007

Ockupanterna bygger vidare

Ifall detta tillåts kan väl ingen ta USA:s senaste mediespektakel om att USA, under Georg Bushs presidentperiod, skulle kunna bidra till fred mellan Israel och Palestina på allvar.

Fortsätter den palestinske presidenten Mahmoud Abbas att njuta när han får frottera sig med ockupanternas premiärminister, Ehud Olmer, och USA:s president Georg Bush, då har Abbas snart även ställt till med inbördeskrig på Västbanken.

29 november 2007

Sluta hyckla

”Undersökningen (Pirls 2006) ger Jan Björklund vatten på sin kvarn när det gäller lågstadiets stora betydelse och vikten av att lärarutbildningen ger högsta prioritet åt kunskap i att lära barnen att läsa”, skrev PJ Anders Linder i SvD:s ledarblogg igår kväll.

PJ Anders Linder verkar, likt major Björklund, inte ha kunskaper om hur vi tillägnar oss den språkförståelse som krävs för gott resultat i Pirls undersökningar och som krävs för att vi ska klara skolans mål.


För mig är Pirls undersökning ytterligare en bekräftelse på att det är viktigt att vi slutar hyckla och öppet säger att det viktigaste val en bebis vill klara skolans mål har att göra, det är att välja rätt föräldrar eller vårdnadshavare.


Barn som väljer vårdnadshavare med kunskaper om att det muntliga berättandet, högläsning och läsning av böcker är de bästa aktiviteter som finns när det gäller att tillägna sig de färdigheter i svenska språket som är en förutsättning för att klara skolans mål, de barnen har inga problem att klara skolans mål ifall de inte är födda med ett neurologiskt funktionshinder.


21 november 2007

Begriper ingenting

Högeralliansens företrädare i Skellefteå kommunfullmäktige hade endera inte läst min förra blogg eller så hade de inte begripit ett dugg av det som står i den, trots att jag var så tydlig.

Hade de läst eller förstått texten skulle det inte igår, vid det elva timmar långa budgetfullmäktige i Skellefteå, äntrat talarstolen och flera gånger upprepat det kvalificerade struntpratet att grundskolan skulle vara självaste basen, självaste förutsättningen för att barnen ska klara skolans mål.


”Jag har sagt det förut. Jag säger det igen. Barn föds med lusten till livslångt lärande. Däremot föds inte alla barn med ett vuxennätverk som förmår uppmuntra, stimulera och vara föredöme så att denna lust till livslångt lärande ska bestå och utvecklas livet ut. Barns viktigaste tid är förskoletiden och då menar jag tiden från befruktning och till dess barnet börjar skolan”, sade jag bland annat.


Den som tvivlar på mina teser hänvisar jag bland annat till Skolverkets PM från i förrgår när det gäller skolans måluppfyllelse visavi de årskurs nioelever som lämnade grundskolan i våras.

18 november 2007

Välj rätt föräldrar!

För mig är det självklart att de allra flesta barn föds med lusten till det livslånga lärande. Detta är normaltillståndet och det är vuxenvärldens förbannade skyldighet att uppmuntra, stimulera och vara föredöme så att alla barn får befinna sig i sitt normala tillstånd.
Det är bara barn som föds med en grav hjärnskada som inte föds med lust till livslångt lärande.

Vid torsdagskvällens debatt i svt:s Argument om betygen återkom den fråga som ofta drabbar mig när jag lyssnar till skolpolitiska debatter: vilken syn har debattörerna om i vilket tillstånd barn föds?


Jag tvivlar på att någon av de som deltog i Argumentdebatten äger insikt om att barn föds med lusten till livslångt lärande. Hade det varit så skulle åtminstone någon av dem ha ställt den retoriska frågan: kan tidiga betyg i skolan leda till att barn kan komma tillbaka till det naturliga tillståndet, d.v.s. lusten till livslångt lärande?


För mig är svaret på ovanstående retoriska fråga: nej. Betyg är bara ett omdöme som berättar om enskilda barnets vuxennätverks förträfflighet eller tillkortakommanden när det gäller att uppmuntra, stimulera och vara föredöme så att barnet befinner sig i normaltillståndet.

En bebis med ambition att kunna tillgodogöra sig läroplanens mål bör ha omdömet att välja en mor och en far och en mor som redan har tillägnat sig det första målet och lever i enlighet med det andra läroplansmålet för gymnasieskolan (Se utdrag Lpf94 nedan). Vi vuxna borde sluta tassa i filttofflor när det gäller denna realitet.

Jag begriper inte hur en politiker som påstår sig veta hur barn ska uppnå målen i skolan kan skriva en debattartikel i ämnet utan att vare sig nämna förskolan eller förskoletiden, en tid som för mig innebär tiden från befruktningen till dess barnet börjar skolan.

Trots 7 610 tecken med blanksteg om skolpolitik och skolans tillkortakommande nämns inte förskolan än mindre förskoletiden i Lars Ohlys artikel på DN Debatt den 10 november.

Lars Ohlys artikel är bara ett exempel. Tyvärr är Lasses förhållningssätt mera regel än undantag och det gäller alla politiska partier i Riksdagen.
======================

Utdrag ur Lpf94, sid. 10

Mål att uppnå

Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett nationellt eller
specialutformat program eller sådant individuellt program som är
förenat med yrkesutbildning under anställning, s.k. lärlingsutbildning
inom gymnasieskolan eller gymnasial vuxenutbildning
• kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar
i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier,
• kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud
som en källa till kunskap, självinsikt och glädje,

16 november 2007

Adrenalinnivån har inte sjunkit

”… och det har snart gått 24 timmar sedan du skrev i bloggen… Hallå där… lite skärpning… Eller har du varit ute och promenerat å´ tänkt på han Bildt igen?” skrev en IF Metallombudsman i e-brev klockan tio i åtta i morse.

”Det är nog inte säkert att det kommer något förrän ikväll. Såg skoldebatten i Argument igår och måste vänta till adrenalinnivån sjunker så att det inte rinner ord ut till fingrarna, ord som transformeras till tangentbordet, ord som jag sedan kan komma att ångra”, blev mitt svarsbrev till henne.


När det nu börjar vara kväll inser jag att adrenalinnivån inte sjunker. Och eftersom timmarna från nio i morgon bitti och till midnatt är fulltecknade blir det intet nytt på bloggen förrän söndag.


15 november 2007

Moderater har väl ingen moral

Det viktigaste skälet till att folk skattefuskar är att de ser att ledande personer inte gör rätt för sig. Därför är alla uppmärksammade skatteaffärer så allvarliga, sade skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand i en intervju i Svenska Dagbladets webbtidning för några dagar sedan.

Jag kan förstå att människor blir besvikna när en sådan som Gudrun Schyman, då partiledare för skattevänliga vänsterpartiet, gjorde skatteavdrag för resor som andra hade betalat.


Däremot tror jag inte att det är många som förväntar sig att moderater, framförallt moderater av Reinfeldts nyliberala generation till dagens MUF-medlemmar, skulle ha någon moral när det gäller skatter, tv-licenser eller något annat som har att göra med medborgarplikt gentemot det allmänna.


Jag tror därför inte att de skattesmitande moderater som nu gör avbön, i hopp om att slippa ramla ner från sina taburetter, har någon betydelse när det gäller herr, fru, fröken Svenssons skattemoral.
Kjell Hanseklint, Skellefteå

Ovanstående konstaterande är publicerat som insändare i Norra Västerbottens analoga upplaga idag.

14 november 2007

Stopp för fackliga sossemegafoner

”Det är bra att facket fortsätter att ta politisk ställning. Men facket bör vara partipolitiskt obundet. LO skulle kunna kalla sig för ’oberoende socialdemokratisk’. Medlemmarna borde sättas i främsta rummet, i stället för att som nu när LO i första hand jobbar för att trygga gamla maktstrukturer. Därmed skulle också fackföreningsrörelsen kunna återta sin roll som samhällsförändrare”, skriver Lotta Gröning i Aftonbladet idag.

Förutom att LO skulle börja tramsa med begreppet ”oberoende socialdemokratisk” håller jag med Lotta Gröning.


Tyvärr tror jag att Lotta talar till döva öron. Att vara SAP-megafon är för LO-ledningen och många fackförbundsledningar viktigare än att tillvarata medlemmarnas intressen.


Jag upplever att vi som tidigare var medlemmar i Metall har fått uppleva en backlash i vårt nya förbund, IF Metall.


Som förbund ska vi t.ex. vid val ta ställning i politiska frågor. Offentligt och visavi medlemmar på arbetsplatserna ska vi sedan redovisa vilka partier som bejakar våra politiska krav.

Låt majorn undervisa

I dagens kursplan står det att: "Vår tids historia med framsteg och fredssträvanden men också folkmord, såsom Förintelsen, revolutioner och krig hör till det som alla elever skall ha kunskaper om." Men det ska det bli ändring på.

– I kursplanen för historia kommer det att framgå att Sovjetkommunismens massmord ska ingå i studierna, säger Jan Björklund i en intervju i Sveriges bästa tidning.

Det var väl inte särskilt genomtänkt. Hade Stalin haft tillgång till dagens teknik då hade han inte, som major Björklund, nöjt sig med att detaljstyra kursplanen.

Med dagens teknik borde de svenska skolorna via länk kunna kopplas upp till regeringskansliet så att major Björklund kan sköta undervisningen i såväl historia som i alla andra ämnen där han har synpunkter på undervisningens innehåll.

12 november 2007

Folkets hus backar om konsten

Den som vill se Albin Amelins tavla Demonstration och Sven X:et Erixsons skildring av förtrycket av svarta i Sydafrika under apartheid behöver inte hasta till Folkets hus i Stockholm före nyår.
Folkets hus ambition var att bl.a. konstverken av Amelin och Sven X:et Erixson skulle åka ut ur huset dagarna mellan jul och nyår. Idag hänger dessa konstverk bakom stora draperier. Hyresgäster som inte räds att se människors kamp skildrade i konsten kan välja att konstverken ska exponeras vid kongresser och konferenser.
Det är bl.a. protester från IF Metalls kongresskommitté som gjort att Folkets hus styrelse ändrat sig. IF Metall har krävt att tavlorna ska hänga på plats när förbundet har kongress i maj nästa år.
Nu är det bara att hoppas att proteserna mot att kasta ut arbetarrörelsekonst från våra Folkets hus får såväl Folkets hus i Stockholm, Stockholm City Conference Center, som andra Folkets husföreningar att besinna sig när det gäller att göra rent hus med konst om människor i arbete och klasskamp.
Läs också Åsa Linderborg om konsten som befaras skrämma bort kunderna.

10 november 2007

Skolans misslyckande fortsätter

"Vi måste kunna erkänna att dagens skola inte klarar av att ge alla elever den kunskap de behöver", skriver vänsterpartiets ordförande, Lars Ohly, i en debattartikel i Dagens Nyheter.
Morgondagens skola kommer inte heller klara att ge elever den kunskap de behöver så länge inte ens vänsterpolitiker förmår se att barn är sorterade redan när de börjar skolan.
Så länge barns viktigaste tid, förskoletiden, är exkluderad i skoldebatten kommer vi att få leva med en skola som fortsätter att producera utbildningsklyftor.

Bloggarens avsiktsförklaring

En del brukar kalla mig för kommunist, ja somliga har till och med kallat mig kommunistjävel. Själv har jag inte tid att fundera omkring vilken slags medlem jag är i vänsterpartiet.
Jag är mest intresserad av att jag har ett arbetssätt som innebär att jag får människor i min omgivning att lita till sin egen kraft och förmåga att kunna vara med och bygga ett kvalitativt mycket bättre samhälle än det tjyvsamhälle vi idag lever i, ett samhälle som vi kan styra i kollektivt demokratiska former.

Ja, jag tror att det är möjligt att i framtiden kunna bygga en sammanslutning som kännetecknas att det istället för det gamla borgerliga samhället med dess klasser och klassmotsättningar kännetecknas av att en vars fria utveckling är förutsättningen för allas fria utveckling.
För att kunna bygga detta samhälle måste det bli fler som äger kulturella uttrycksmedel med vilket de ska förmår gestalta sin verklighet, sina tankar och idéer i alla de situationer som behovet kan uppstå.
I vår begränsade civilisation handlar det, i första hand, om att vi äger ett målande tal- och skriftspråk när vi lämnar gymnasiet och beträder vuxenlivet.

Kultur, bildning, utbildning, facklig kamp och politik blir därför huvudsak på denna blogg. Självklart kommer jag också att ha åsikter om bisakerna.

Vill du veta mer om mig går du hit.

5 november 2007

Bloggar på Du&jobbet 5-9 november

5-9 november bloggar jag på arbetsmiljötidningen Du & jobbets websida.