10 september 2008

Kunskapssamhälle?

De allra flesta barn föds med lust till livslångt lärande. När vuxenvärlden har lyckats döda denna lust, så till den milda grad att eleven inte går till alla skolans lektioner, då vill major skolminister att barnen ska stämplas för resten av livet.
Detta är ytterligare ett exempel på att snacket om att vi lever i ett kunskapssamhälle är betydligt överdrivet?