30 december 2009

Satans hycklare

SvD skriver idag att Folkpartiet oroas av att bokens ställning är hotad och vill tillsätta en bokutredning.

"Sett till hela 2000-talet ökar visserligen läsningen, men det är inte nya grupper som läser. Fortfarande är det akademikerfamiljernas döttrar som ligger i topp medan sönerna i LO-familjerna ligger i botten och därför, menar FP, behövs åtgärder även för att öka läs- och skrivlusten i många grupper", skriver SvD bl.a.

Satans hycklare. Någon annan rubrik kan inte sättas på Folkpartiets hyckleri i denna fråga.

Folkpartiet sitter i en högerregering som inledde med att ta bort bidraget till En bok för alla, ett förlag som under de senaste decennierna gjort mest av alla förlag för att motverka bokläsningens klassmönster.

Folkpartiet sitter i en regering som plockar bort stödet till Kultur i arbetsliv (KIA), ett stöd som bl.a. används till läsfrämjande verksamhet på LO-arbetsplatser. Det hotar bl.a. långtradarchaufförernas vägkrogsbibliotek, utveckling av arbetsplatsbibliotek och Läs för mig pappa!

Det är primärt inte de höga bokpriserna som är orsaken till att bokläsandet är en klassfråga.

Om vi vill minska klass- och könsklyftorna på detta område så är läsfrämjande på arbetsplatserna det i särklass viktigaste verktyget.
Så det så!

20 december 2009

ProletärProcess och flera ersättare

Med anledning av min förra blogg var det igår en artikel i Norra Västerbotten. Bl.a. intervjuas IF Metall Norra Västerbottens politiskt ansvarige. Ganska kul att han misstänker att det krävs flera ersättare för att kompensera bortfallet av mitt arbete:–))

Efter att funderat i flera år och efter att blogghuvudet legat och skvalpat i cyberrymnden har jag idag startat ProletärProcess, en blogg som bl.a. ska handla om processen mellan vänsterjag och högerjag i huvudet.

17 december 2009

Min sista "Viljan" – politiska kommittén vann

Årets sista nummer av IF Metall Norra Västerbottens medlemstidning Viljan levererades idag ut till arbetsplatser och postades till arbetslösa och långtidssjuka medlemmar m.fl.

Viljan nr. 4 2009 blev också det sista numret av tidningen som jag producerade. På avdelningens webbplats meddelar jag att jag valt att avgå som redaktör och tackar för den tid som varit.
Jag redovisar inte i den artikeln varför jag lämnar redaktörskapet. Det gör jag däremot nedan.

Sista spiken lyckades avdelningens politiska kommitté slå in vid det senaste representantskapsmötet. De fick representantskapet att i verksamhetsplanen under området opinion skriva in att
"IF Metalls politiska profil ska tydligare synas i Viljan".

Meningen låter oskyldig. Men vad det i praktiken betyder det är att medlemstidningen ska bli en megafon för det socialdemokratiska partiet.

Ända sedan jag 1993 började göra avdelningstidningar har jag deklamerat att jag vill göra en medlemstidning och inte producera något socialdemokratiskt propagandablad.

Förbannat synd att jag var sjuk vid representantskapsmötet. Ty jag är inte så säker på att de medlemmar som satt på mötet visste att det handlade om att avdelningstidningen skulle bli ett sossepropagandablad.

Jag är inte heller säker på att alla mötesdeltagare var medvetna om att de genom att skriva in att Viljan skulle bli ett sossepropagandablad också avsatte den som var redaktör fram till idag.

15 december 2009

Revolt mot V-kamrater i fullmäktige

Som brukligt är har jag vid Skellefteå kommunfullmäktige sista möte för året revolterat mot V-gruppens majoritet i en mediefråga.
Det handlar om ifall kommunfullmäktiges sammanträden, utöver tillkännagivande i Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad, ska kungöras i centerorganet Västerbottningen.

"Så länge det finns en pellagrut (se fotnot) chans att det går att motverka maktkoncentrationen på mediemarknaden kommer jag att hävda att majoriteten av Skellefteå kommuns medborgare har allt att vinna på att vi vågar se bortom kommunallagen och med några skattekronor medverkar till att streta emot på resan in i enfaldens medielandskap", sade jag bl.a. i debatten.

Deklarerade också att ambitionen är att Flamman ska bli lite större i Skellefteå kommun så att jag kan yrka att fullmäktigesammanträdena också ska kungöras i den tidningen.

Tyvärr handlade debatten mest om huruvida Västerbottningen hade de prenumeranter som krävs för att leva upp till kommunallagens intentioner och vilken slags tidning Västerbottningen är.

Med 42 röster mot 23 beslöt kommunfullmäktige att dess sammanträden bara skulle tillkännages i Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad.


Fotnot. För de utsocknes kommande ska jag förklara ordet "pellagrut". Litet mått, mycket litet mått tror jag att Sven Mikaelsson kan ha förklarat ordet i n'OLBOK, en ordbok för Skelleftemålet.

10 december 2009

410 ljus för 4 100 arbetslösa i Skellefteå


Vid manifestationen för arbete i Skellefteå kl. 17.00 idag tändes 410 ljus, ett ljus per tio arbetslösa i kommunen.

LO-manifestationens krav var en sysselsättningspolitik som skapar jobb, bättre a-kassa med sänkta avgifter, höjt inkomsttak och 80 procents ersättningsnivå hela arbetslöshetsperioden.

9 december 2009

Pudla och avgå, Christina!

Siv Norlin, ordförande för ST-facket på Försäkringskassan, har med rätta gått ut och krävt att socialförsäkringsministern, Christina Husmark-Pehrsson, ber de cirka 8 500 medlemmar på Försäkringskassorna om ursäkt för att regeringen skyllt sina tillkortakommanden på de anställda på försäkringskassorna.

Istället för att inte kommentera bl.a. artikeln i SvD borde socialförsäkringsministern göra en ordentlig pudel, be ST-fackets medlemmar om ursäkt för att regeringen kollektivt vägrat lyssna till och avfärdat de som, redan vid beslutet, beskrivit framtida konsekvenser av hennes och regeringens politik.

Att kräva att socialförsäkringsministern ska be alla sjukskrivna om ursäkt för hur regeringens människosyn drabbar dem är väl att begära för mycket.

Däremot borde hon ta konsekvenserna av att hon så uppenbart påfört en hel yrkesgrupp skuld för hur regeringens människosyn drabbar sjuka medmänniskor. Bara det borde räcka för slutsatsen att avgå!
DN, Aftonbladet, Expressen