29 januari 2008

Sluta hyckla – Säg som det är

Om någon timma kommer min motion om barns språktillägnande att behandlas av Skellefteå kommunfullmäktige.
Motionen handlar om hur vi kan lägga oss vinn om att alla barn har ett vuxennätverk som förmår uppmuntra stimulera och vara föredömen så att den lust till livslångt lärande som barn föds med ska bli livslångt.


Jag tycker att vi ska sluta hyckla, vara ärliga och säga som det är.
Den bebis som hade omdömet att välja vårdnadshavare som tillägnat sig och lever i enlighet med Lpf94:s första och andra mål att uppnå, den bebisen kommer att med råge ha tillägnat sig skolans alla mål när de lämnar gymnasieskolan.


Skolan skulle bara missa ett mål om vi vuxna hade insikt om att barn, ifall de inte föds med en grav hjärnskada, föds med lusten till livslångt lärande och att det är vår förbannade skyldighet att se till att alla barn har ett vuxennätverk som förmår uppmuntra, stimulera och vara föredöme så att barnets lust till livslångt lärande ska bestå och utvecklas livet ut.
Det mål vi då skulle missa det är det oskrivna målet om att skolan ska bidra till att reproducera klassamhället.


Skellefteå Kommunfullmäktige börjar kl. 13.30 och sänds på närradion (FM 89,7) eller via Norra Västerbottens hemsida.
Min motion är ärende nummer 12 på dagordningen.

Fotnot.
Lpf94:s två första mål att uppnå handlar om att en elev som lämnar gymnasieskolan
• kan uttrycka sig i tal och skrift så väl att elevens språk fungerar i samhälls-, yrkes- och vardagslivet och för fortsatta studier,

• kan söka sig till saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje
.

Major Björklunds rekord

Är major Björklund sjuk eller har något annat hänt skolministern?
Tusentals skolelever skolkar, ett hundratal är inte på skolan överhuvudtaget under skolterminen, rapporterade tv-nyheterna hela gårdagskvällen och Svenska Dagbladet m.fl. tidningar idag.

Ännu har jag inte sett majorn i media upprepande sitt eviga mantra om att skolket är ett resultat av socialdemokraternas flumskola och därefter förtälja vilken batongpolitik han vill sätta in mot skolkande barn och ungdomar.

Det måste vara tunghäfterekord för major Björklund.

25 januari 2008

Återkomsten

Efter utflykter till Daskalio i Grekland, Nässjö, Karlstad och efter att ha sett Babelintervjun med Torgny Lindgren på SVT Play, en intervju som jag missade i tisdags, är jag nu redo för återkomsten i bloggosvären.

Till Grekland åkte jag framförallt för att träffa och få bekräftelse på att även mitt första barnbarn,
Isida, är född med lusten till livslångt lärande. Jag menar att även andras ungar är födda med denna lust. Som morfar har jag nu en viktig uppgift i att lägga mig vinn om att Isida har ett vuxennätverk som förmår att uppmuntra, stimulera och vara föredöme så att hennes lust till livslångt lärande ska bestå och utvecklas livet ut.

Från Grekland åkte jag förra helgen till vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Nässjö. Trots att jag blev mycket upprörd på två skolseminarier jag deltog i är det de bästa kommun- och landstingsdagar som jag bevistat. Min seminarieupprördhet grundar sig i att jag blev varse om att lärare i vänsterpartiet inte tycks ha uppnått den intellektuella nivån att de förmår se att barn är födda med lusten till livslångt lärande.


Tillsammans med sex hundra andra var jag i Karlstad på konferensen Ett steg till, en konferens om barn och ungas rätt till kulturupplevelser och eget skapande i skolan.
Fascinerande på denna konferens är att de lyckades göra sexhundra deltagare delaktiga när det gällde att formulera de viktigaste frågorna idag. Konferensen gav mig ett uppslag till en tidningsartikel, ”Läser rektorn läroplanen”, som jag hoppas hinna skriva i helgen.