24 januari 2012

Lika korkade reportage

På DN:s SvD:s, Aftonbladets och Expressens webbsidor sökte jag igår kväll artiklar på sökorden ”förskola” och ”Ulf Fredriksson”. När jag inte hittade det jag sökte i dessa tidningar gick jag vidare till Sydsvenskans, GP:s och Norrans webbsidor utan att hitta det jag sökte.

Eftersom risken är stor att många av dessa tidningars engagemang har varit på Sveavägen 68 i Stockholm under de senaste dagarna så tänkte jag att jag väntar till i morgon bitti och kollar sökorden i tisdagens webbupplagor. Men inte heller idag hittade jag det jag hoppats hitta.

Jag hade hoppats att även dessa tidningar skulle ha skrivit något på temat i detta folkbildande Rapportinslag från svt:s nyhetsmorgon igår. Men tji fick jag.

Risken är därför stor att svenska journalister kommer att följa upp nästa PISA-rapport med lika korkade reportage som tidigare.

För mig blir det uppenbart att journalister inte heller i samband med nästa PISA-rapport ska börja ställa de självklara frågorna: kan skolan, varför kan inte skolan kompensera vuxenvärldens tillkortakommanden under barns viktiga förskoletid?

17 januari 2012

Regim med odemokratiskt sinnelag (2)

Fick idag kallelsen till nästa veckas kommunfullmäktigsammanträde. Men på grund av alliansregeringens odemokratiska sinnelag har jag inte möjlighet att inta min plats i Skellefteå kommunfullmäktige. Därför skickade jag följande text till kommunledningskontoret:
»Efter drygt sju månaders lönearbete tillhör jag åter det Reinfeldtska utanförskapet. Och eftersom alliansregeringen – trots Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens (IAF) och regeringens utredares synpunkter – fortfarande anser att den arbetslöse Kjell Hanseklint i praktiken inte ska ha samma demokratiska rättigheter som den lönearbetande Kjell Hanseklint så tvingas jag meddela att jag inte kan närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde tisdag 24 januari.«
Även om jag inte tror att det hjälper så skickade jag ändå en kopia av e-brevet till arbetsmarknadsministern Hillevi Engström (M) och demokratiministern Birgitta Olsson (FP).

För övrigt så anser jag och många med mig att regeringen borde skrota 75-dagarsdeltidsregeln i arbetslöshetsförsäkringen. Sett i ett ekonomiskt perspektiv så innebär regeln bara en smäll mot kvinnor som får hålla tillgodo med lönearbete på deltidsarbetsmarknaden.

13 januari 2012

Språk, klass och kön

När vi i mitten på november hade en Läs för mig, pappa-dag i Skellefteå och jag höll en inledning om språk, klass och kön och visade mina Powerpointbilder i ämnet så tyckte flera deltagare att jag hade lite väl mossiga bilder.

Mossiga var bland annat mina LO-bilder om språk klass kön, Powerpointbilder som jag gjort utifrån det senaste i spörsmålet som kommit från LO, Läsande av böcker, klass och kön (2006).

Jag menade att man utifrån Mediebarometern (Nordicom, Göteborgs universitet) kunde anta att inte så mycket hade hänt de senaste åren. Däremot går det inte se om det för LO-medlemmarnas del blir bättre eller sämre.

Jag lovade då att jag åtminstone skulle försöka få LO att ta fram en ny rapport Kultur, klass, kön så snabbt som möjligt. Det löftet har jag försökt uppfylla idag.

Sett i perspektivet av att forskningen talar för att det är barn till de mammors och pappors läsvanor som kan utläsas av ovanstående bild som också har problem att klara skolans mål. Därför borde åtminstone LO:s styrelse ha intresse av ett klass- och könsstatistik i spörsmålet.

8 januari 2012

DN:s demokratisyn och bra beslut

”Ny ledare, samma politik”, var rubriken på Dagens Nyheters ledarsida igår. Det är en rubrik och en ledare som bara kan formuleras av de som har lite till övers för reell demokrati.

Den nye V-ledaren, Jonas Sjöstedt, är demokrat och som demokrat är han medveten om att han är ny ledare för ett parti där det är medlemmarna som bestämmer politiken och att det är partiprogrammet, den tidigare fastlagda politiken och den politikutveckling som den nyss avslutade kongressen beslutat om som han har att driva.
Och det visade Jonas också med sitt kongressavslutande s.k. linjetal.

Även om skolan, oavsett statligt eller kommunalt huvudmannaskap, har varit duktig på att reproducera klassamhället enligt den politiska ekonomins beställning så tycker jag att det var positivt att kongressen satte ned foten och sa att skolan åter ska få statligt huvudmannaskap.

Desto snabbare ett återförstatligande kan förverkligas desto snabbare kommer kanske fler till insikt om att problemet inte är statligt eller kommunalt huvudmannaskap utan klassamhället.

Ty det är som Sven-Eric Liedman skriver i Hets, förra årets viktigaste bildningsdebattbok:
”… På den tiden (Folkskoletiden) hade man åtminstone i gallringsprocessen en klar föreställning om vilken betydelse sociala och ekonomiska faktorer hade för skolresultaten. Det var för det mesta fattigt folks barn som hade svårt att klara sig. Idag ställs diagnoserna uteslutande på individer. Det är det enskilda barnet som har svårigheter. Ändå talar statistiken sitt tydliga språk om den sociala och ekonomiska bakgrundens betydelse.”

2 januari 2012

Regim med odemokratiskt sinnelag

I årets första månadskrönika i frisinnade Norran skriver jag om en regering med ett odemokratiskt sinnelag.

För övrigt vill jag tillönska Dig ett riktigt
Gott Nytt År!